Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Namnlagen ändras - friare regler föreslås för dubbelnamn

Från 2016
Dubbelnamnet Andersson-Roos.
Bild: Yle / Eva Ekholm

Finländarna ska få ändra sitt släktnamn utan att motivera det. Det förslaget finns i revideringen av namnlagen, som idag gick på remiss.

Enligt en promemoria från Justitieministeriet finns det skäl att överväga att barn till föräldrar med olika släktnamn kan ta dubbelnamn. Liksom att makarna - om de har olika släknamn - kan ta dubbelnamn, och välja ordningsföljden på efternamnen.

Ordningsföljden behöver inte vara densamma för makarna.

Om dubbelnamn tillåts för barn och makar ska samma gälla dem som har ingått registrerade partnerskap.

Avsikten är att förenkla och försnabba namnändringarna, och de behöver enligt förslaget inte längre kungöras.

Tanken är också att överlag beakta de förändringar som ägt rum i familjeförhållandena, så som registrerade parförhållanden och samboförhållanden.

Inga ändringar vad gäller förnamn

Lagstiftningen som gäller förnamn föreslås i huvudsak förbli oförändrad.

Det innebär bland annat att pojkar ska ha pojknamn, och flickor flicknamn. Man anser det inte befogat att slopa kopplingen mellan namn och kön.

Förslagen i Justitieministeriets PM är preliminära och kan ännu ändras senare under lagstiftningsprocessens gång. Utlåtanden om förslaget kan ges till den 23. maj.

Diskussion om artikeln