Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Bråkiga barn behöver höra att de är bra

Från 2016
Uppdaterad 09.05.2016 09:23.
Flicka som kniper ihop ögonen.
Bildtext Bråkiga barn kanske har tjatiga föräldrar som behöver lära sig se allt det som barnet gör rätt och inte bara det barnet gör fel.
Bild: iStock.com/podlesnova

Fyraåringen sätter av i hög fart med butikskärran. Föräldern får säga till på skarpen.

Hemma slingrar sig fyraåringen på stolen, slinker ner under bordet. En halv tomatbit är uppäten men knackkorvarna ligger orörda. De är skurna i fel slags bitar och potatisen smakar äckligt.

Gnatandet om att sitta stilla, äta upp, nej! och skynda på, haglar tätt och kollisionen mellan förälder och barn verkar oundviklig. Igen.

Men kollisionen kanske går att undvika.

- Det handlar om att se det goda i barnet, säger familjecoach Malin Kinnunen. Att förstärka det som fungerar. Att märka när barnet någon gång sitter stilla på sin stol eller att märka att ens den halva tomaten är uppäten.

Pargasfamiljer deltar i nytt program

Kinnunen är med om att ta fram ett nytt koncept som hjälper föräldrar se det positiva i sina barn.

Voimaperheet, som programmet heter (programmet har inget svenskt namn men betyder ungefär familjestyrka) är en slags ”föräldraskola” på distans och provas som bäst av ett hundratal familjer runt om i Finland, en del bosatta i Pargas.

Bråk och gnäll kan leda till ond cirkel

I de kommuner som samarbetar med Åbo universitet kring projektet, har alla familjer med barn som snart fyller fyra år fått en förfrågan om huruvida de vill delta i programmet. En del av de familjer som visat intresse har sedan erbjudits möjlighet att delta.

- Det kan vara fråga om helt vanliga saker, kanske lite trotsighet, olydnad och att dagliga rutiner känns jobbiga, förklarar Malin Kinnunen. Avgörande är hur föräldern upplever det hela. Man känner att man har det jobbigt med sitt barn och vill ha hjälp.

Samtal, uppgifter och litteratur

Voimaperheet är ett nätbaserat program där föräldrar under 10 veckor får tillgång till video- och ljudmaterial, texter och övningsuppgifter.

Varje vecka har ett eget tema som följs upp av veckovisa telefonsamtal med en familjecoach.

- Samtalen är mycket viktiga, förklarar Malin Kinnunen. Vem som helst kan låna en bok eller se ett tv-program om föräldraskap men det betyder inte att hen för det skulle kunna hantera de besvärliga situationerna. Man behöver ju förstå saker och det är det som händer under telefonsamtalen.

Se det positiva i barnet

Målet med ”föräldraskolan” är att lära föräldrarna se det positiva i barnet och på det viset hjälpa barnet att uppföra sig på önskat sätt.

- Till exempel när man går till butiken kan man också med en fyraåring tillsammans planera hur man gör i butiken och på det sättet ge barnet en chans att bete sig ordentligt istället för att bara hasta i väg och där i butiken ryta till om att barnet inte får springa, förklarar Kinnunen.

"Voimaperheet"

  • Programmet är resultatet av en undersökning som gjordes vid Åbo universitets barnpsykiatriska forskningscenter åren 2011-2015.
  • Undersökningen leddes av professor André Sourander och inkluderade femhundra barnfamiljer med ”besvärliga” fyraåringar.
  • Under fyra månaders tid fick hälften av familjerna ta del av ett målinriktat material på internet samt veckovisa samtal med en familjecoach, medan den andra hälften av familjerna fick tillgång till ett mindre omfattande material om föräldraskap och ett samtal med en familjecoach.
  • Undersökningen visade att av de familjer som tagit del av hela studieprogrammet hade betydligt färre problem ett år senare, än de familjer som inte gjort det.

Föräldrar hinner inte njuta av sina barn

Tillsvidare är det bara de familjer som deltar i implementeringen av Voimaperheet-programmet som får delta i ”föräldraskolan”.

Malin Kinnunen
Bildtext Familjecoach och specialplanerare Malin Kinnunen.
Bild: Yle/Monica Forssell

I framtiden hoppas man vid forskningscentret för barnpsykiatri vid Åbo universitet att det nätbaserade programmet ska finnas tillgängligt på bredare front.

Det är lätt att använda, är tillgängligt oberoende av boningsort, kan bidra till att små problem inte blir stora och är betydligt billigare än många andra metoder som kräver fysiska träffar.

På frågan varför det är så lätt hänt att föräldrar bara märker det som barnen gör ”fel” finns inget entydigt svar, men Kinnunen tror att det åtminstone delvis handlar om stress.

- Föräldrar har så jättestressigt och hinner inte bara vara och njuta av sina barn. Kraven utifrån påverkar också; du ska vara en bra förälder och ditt barn ska bete sig.

Diskussion om artikeln