Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

70 jobb vid Raseborgs stad hotade

Från 2016
Uppdaterad 17.05.2016 14:18.
Fixhuset i Ekenäs
Bildtext Nästan all personal, från chefer och förmän till vanliga anställda, berörs.
Bild: Yle/Maria Wasström

Raseborgs stad inleder samarbetsförhandlingar för att minska på personalen. Samarbetsförhandlingarna är en följd av servicenätsreformen Raseborg 2020. Staden kommer också minska på antalet sektorer.

Maximalt 70 årsverken försvinner. 70 årsverken ger en besparing på ungefär 3,5 miljoner euro per år. Årsverkena skulle försvinna under år 2016 - 2019.

- Det är ganska horribelt att det igen blir aktuellt fastän vi precis haft samarbetsförhandlingar, säger JHL:s huvudförtroendeman Jaana Falk-Enlund.

Staden utgår ändå från ett "worst case-scenario" betonar personalchef Johan Nylund.

- Raseborg har haft samarbetsförhandlingar fyra år i rad och med facit i hand så har det alltid låtit värre än vad resultatet blivit.

Falk-Enlund hoppas att samarbetsförhandlingarna inte leder till att någon sägs upp. Hon hoppas att besparingarna ska kunna skötas genom omplaceringar och pensioneringar.

- Jag tycker det är realistiskt eftersom tidsperioden då årsverkena ska försvinna är från 2016 till 2019.

Berör alla utom städare och kökspersonal

Samarbetsförhandlingarna berör alla stadens verksamheter förutom produktionspersonalen inom intern service som sköter stadens fastigheter, städning och kosthåll.

- När beslutsfattarna bestämt till exempel hur många skolor som ska stänga, kan intern service se över sin personal och se hur många städare, fastighetsskötare och köksanställda som behövs.

Skilda samarbetsförhandlingar är möjliga för produktionspersonalen vid intern service i höst.

Alla berörs - också chefer och förmän

Samarbetsförhandlingarna ska vara klara i slutet av maj. Stadsfullmäktige i Raseborg fattar beslut om servicenätet den 6 juni.

Styrelsens ordförande Anders Walls (SFP) har tidigare sagt att stadens organisationsförändring betyder att även chefer och förmän kan mista sina jobb.

Stadsstyrelsen i Raseborg fattade på sitt möte måndagen (12.4) beslutet om att inleda samarbetsförhandlingar omgående.

Artikeln uppdaterades 12 april klockan 15.50 med kommentarer av JHL:s huvudförtroendeman Jaana Falk-Enlund.