Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Invånarnas protester kan flytta jordtipp i Ekenäs

Från 2016
Uppdaterad 04.05.2016 14:00.
En karta.
Bildtext En karta som visar var den gamla och nya jordtippen finns i Gammelboda.
Bild: Raseborgs stad

Invånarna i Gammelboda har har klagat högljutt över en jordtipp i Gammelboda i Ekenäs. Nu föreslår staden att den flyttas.

Det var meningen att jordtippen i Gammelboda skulle få ett nytt miljötillstånd, men invånarna i Gammelboda har varit upprörda över det. Staden har den senaste tiden fått ta emot klagomål om det nya miljölovet.

Cirka 150 personer, de flesta föräldrar, har också undertecknat en namninsamling för att få bort jordtippen.

Det är speciellt invånarna längs Båssakärrsvägen som protesterat. Det är vid den vägen som trafiken till tippen är livligast.

Invånarna är främst oroliga för säkerheten då tunga lastbilar kör på området.

Invånarna skrev många brev till staden

- Det är med hjärtat i halsgropen vi skickar iväg våra barn till skolan och håller tummarna att de kommer helskinnade hem, skriver en invånare i ett av de många brev som kommit in till staden Raseborg.

Invånarna säger bland annat att lastbilarna inte följer trafikbegränsningarna på 40 kilometer per timme. 10-15 lastbilar i veckan har kört till tippen. Det betyder att en lastbil passerar upp till 1 500 gånger per år.

Det var urpsrungligen dåvarande Ekenäs stad som år 2003 beviljade lov för jordtippen i Gammelboda.

Staden håller med invånarna

Staden Raseborg anser att invånarnas kritik är befogad. Lovet är gammalt och områdets karaktär har förändrats sedan tippen fick sitt tillstånd - tiotals hus har byggts på området.

Det är inte en möjlighet att köra via Nyboda-avtaget eftersom vägen är privat. Den nuvarande tippen är dessutom trång.

Då staden i tiderna gav lovet för jordtippen var tanken att fylla ut den däld som fanns och sedan låta skog växa på den. Men invånarna påpekar att det här inte har gjorts.

Staden konstaterar ändå att en jordtipp behövs.

Nytt område

Staden har nu hittat ett annat område i närheten. Jordtippen ska flyttas till Båssaböle så att den inte stör invånarna.

Båssaböleområdet har närmaste bostadshus på 350 meters avstånd och man når platsen via Baggövägen. Den gamla tippen låg 200 meter från närmaste bebyggelse.

På 10 år ska 50 000 kubikmeter rena massor dumpas i Båssaböle eller högst 5 000 ton per år. Det handlar om sten, sand, morän, lera och eventuella muddermassor. Också 250 ton löv och kvistar tas emot och komposteras. Utöver det här ska stubbar mellanlagras på området.

Lika många lastbilar som tidigare beräknas använda jordtippen.

Den nya jordtippen ska vara öppen mellan klockan 7 och 16 på vardagarna men verksamhet får förekomma till 18 på vardagarna och mellan klockan 8 och12 på lördagarna.

Miljö- och byggnadsnämnden i Raseborg fattar beslut om Baggövägens jordtipp på sitt möte på onsdag (13.4).