Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Brändöföräldar missnöjda över att deras barn ska gå högstadiet i Botby

Från 2016
Uppdaterad 04.05.2016 14:00.
Jouni Salokivi, Maria Carlsson och Erika Ehrnrooth diskuterar.
Bildtext Jouni Salokivi, Maria Carlsson och Erika Ehrnrooth undrar om deras barn i framtiden kommer att gå i Botby grundskola eller i Norsen.
Bild: Yle/ Karin Filén

Brändöföräldrar har vaknat upp till att politikerna vill att deras barn ska gå högstadiet i Botby. Sektionsordförande Veronica Hertzberg försvarar förslaget, hon säger att Brändöeleverna ryms in i Botby grundskola.

- Det som jag tycker är jättetrevligt med Botby grundskola är det att den kommer att bli en samarbetspartner med Helsingfors universitets klasslärarutbildning, det betyder att man här kommer att jobba i mycket nära samarbete med Helsingfors universitet, säger Veronica Hertzberg (SFP).

Det är ett väldigt bekant område för många, medan de östra delarna inte är det.

― Maria Carlsson, Brändöbo

Veronica Hertzberg tycker det är intressant att Brändö gymnasium har en idrottslinje och att Botby grundskola i höst också ska börja med en idrottslinje.

- De barn som i dag bor på Brändö fortsätter ofta till Brändö gymnasium, och de flesta från Botby högstadium som fortsätter i gymnasiet så väljer Brändö, då blir det naturligt för dem att bli vänner redan i högstadieålder, säger Hertzberg.

Botby grundskola.
Bildtext Utbildningsnämndens svenska sektion föreslår att Brändöbarnen går årskursena 7-9 i Botby grundskola
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Fredagens förslag från utbildningsnämdens svenska sektion föreslår att Brändö lågstadieskola skulle höra till det östra distriktet. Det betyder att högstadiet i Botby grundskola blir Brändöbarnens närskola efter lågstadiet, inte Norsen som idag.

- Jag vill att sektionen bordlägger åtminstone den delen av ärendet som gäller Brändö, säger Brändöbon Erika Ehrnrooth.

Brändöföräldrarna borde få mera tid att bekanta sig med ärendet.

― Erika Ehrnrooth, Brändöbo

Hon önskar att Brändöföräldrarna skulle få mera tid att bekanta sig med ärendet. Hennes egna barn går på dagis, det äldsta barnet fyller 6 i sommar och ska börja i förskolan.

Veronica Hertzberg utanför botby grundskola
Bildtext Veronica Hertzberg, ordförande i utbildningsnämdens svenska sektion, bor nära Botby grundskola. Själv har hon gått både i Norsen, Botby och Brändö i skola och säger sig ha en objektiv syn på det hela.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Brändö lågstadieskolas direktion säger i sitt utlåtande till staden att de är tveksamma till att deras skola skulle bli en del av det östra skolområdet. Direktionen anser att det inte har kunnat visas att Brändöeleverna ryms in i Botby grundskola i årskurs 7-9 utan att gruppstorlekarna ökar nämnvärt.

- Om man inte lyckades fylla upp Norsen med elever från Kronohagen och Cygnaeus, så varför flyttas Brändö-elever till Botby. Vem är det som vinner på det här, undrar Erika Ehrnrooth.

Brändöeleverna ryms in i Botby grundskola.

― Veronica Hertzberg, sektionsordförande

Veronica Hertzberg säger att eleverna från Brändö ryms in i Botby grundskola.

- Det har alla sagt att de kommer att göra. Botby är en ganska stor skola som ska renoveras. Renoveringen börjar i sommar och ska pågå till våren 2018. Tanken är att flytten skulle ske när renoveringen är klar. Det kommer lite tilläggsutrymmen, så jag tror att alla barnen ryms in, säger Hertzberg.

Botby grundskola ska renoveras.
Bildtext Botby grundskola. Byggnaden ska renoveras i sommar, berättar Veronica Hertzberg.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Det är frågan om en balanserad helhet.

― Veronica Hertzberg, sektionsordförande

Direktionen för Brändö lågstadieskola påpekar i sitt utlåtande att det var en överkapacitet i Norsens skolbyggnad som uppstod när gymnasiet flyttade bort. Det ledde till hela revideringen av servicenätet, och direktionen ser därför flytten som omotvierad.

- Jag skulle vilja veta vad logiken med att flytta ut 60 elever är när hela diskussionen började med att man skulle fylla Norsen, säger Erika Ehrnrooth.

- Det är kanske inte en fråga nu om vart de ryms. De ryms säkert i båda skolhusen. Det är fråga om att få en balanserad helhet. Flyttar Brändöeleverna till Botby så leder det till att Botby och Norsens högstadier blir ungefär lika stora. Sedan ger det administrativa fördelar och möjligheten till tjänsterektor, säger Veronica Hertzberg, om vad hon ser som fördela med Botbyalternativet.

Skolvägen har inte stor betydelse

Skolvägen till Botby grundskola är betydligt kortare från Brändö än den skulle vara till Norsen, och också med färre övergångar och mindre trafik. Det här är för endel brändöföräldrar något positivt.

- Min son tycker att Botby är bättre just med tanke på säkerhetsaspekten. Han tar sig redan nu till Botby två gånger i veckan för att läsa franska, och han tycker att det är smidigt, säger Jouni Salokivi som är pappa till en femteklassist.

Skogen bakom Botby grundskola
Bildtext Väljer man att gå den här vägen från Botby grundskola till metron tar det tio minuter, går man längs Blomängsvägen går det lite snabbare.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Tvåbarnsmamman Maria Carlsson upplever inte att skolvägen skulle ha en stor betydelse:

- Många har hobbyer i stan och har så att säga inriktat sig på centrum-området. Det är ett väldigt bekant område för många, medan de östra delarna inte är det.

Utbildningsnämndens svenska sektion ska fatta beslut om saken på sitt möte torsdag 14.4.

Morgonöppet: Brändö-föräldrar: Botby eller Norsen?

Programmet är inte längre tillgängligt
Brändö, Brändö lågstadium, Brändö lågstadieskola

Brändöförälder: Norsen hellre än Botby

Oliver Michelson föredrar Norsen framom Botby för sin son.