Hoppa till huvudinnehåll

Arkivet

Våren 1986 spred Tjernobyl radioaktivitet och skräck

Från 2016
Uppdaterad 04.05.2016 14:00.
Karta Tjernobyl och Europa, 1986
Bild: Yle videostill

Natten till lördagen den 26 april 1986 exploderade en av reaktorerna i kärnkraftverket i Tjernobyl. Moln med radioaktiv strålning spred sig i östra Europa och Norden. Men i Finland ville myndigheterna inte skapa panik.

Tjernobyls kraftverk drabbades av en härdsmälta den 26 april. Reaktor fyra exploderade och svårsläckta bränder bröt ut. Radioaktivt utsläpp spreds med vindarna, men omvärlden fick inget veta. Inte ens invånarna i staden Pripjat, 5 kilometer från Tjernobyls kärnkraftverk.

Ironiskt nog marscherade människor i Helsingfors samma dag mot byggandet av ett femte kärnkraftverk i Finland.

Marsch mot kärnkraft - Spela upp på Arenan

Söndagen den 27 april, då luften hade varit fylld med radioaktivitet i närmare 40 timmar, evakuerades invånarna i staden Pripjat. De evakuerade fick inte någon information om varför de skulle evakueras.

Moln med radioaktivitet spreds över stora delar av Europa, också till Finland och Sverige, men ingen visste ännu vad som skett.

Ovanligt hög radioaktivitet mäts i Sverige och Finland

Förhöjd radioaktivitet i Sverige - Spela upp på Arenan
En olycka har skett i Tjernobyls kärnkraftverk - Spela upp på Arenan

Måndagen den 28 april 1986 gick ett larm på kärnkraftverket i Forsmark utanför Stockholm, personalen evakuerades för man trodde det egna kraftverket drabbats. Också i Finland märkte man förhöjda halter av radioaktivt nedfall, främst i Tammerfors och Kajana. I Kajana mättes sex gånger högre halter än normalt.

Eftersom det blåste i sydostlig riktning började man sedan misstänka en sovjetisk olycka. De sovjetiska myndigheterna förnekade först att det skulle ha skett en olycka i något av de 12 kärnkraftverken i Sovjetunionen.

Kärnkraftverksolyckan i Ukraina

Senare på kvällen meddelade Moskva i ett pressmeddelande om en olycka i kärnkraftverket i Tjernobyl. Tv-nytt tar upp olyckan i en extrasändning. Yrjö Länsipuro rapporterar från Moskva och Leif Blomqvist från Strålsäkerhetscentralen besöker nyhetsstudion för att tala om strålning.

Extra nyhetssändning om Tjernobyl - Spela upp på Arenan

Nästa dag har man mera att ta fasta på. Olyckan betecknades som den hittills värsta i historien. En reaktor i kärnkraftverket brinner och Sovjetunionen har bett om experthjälp från Sverige och Västtyskland.

I nyhetssändningen talar man om de tekniska konstruktionerna och om hur det är i Lovisa. Allt är oklart. Man mäter strålningshalterna varje timme, regnvattnet i Vasa uppmäter 100-140 gånger mera radioaktiva halter.

Strålningen inget att oroa sig över - Spela upp på Arenan
Oklarheter kring storleken av olyckan - Spela upp på Arenan

De sovjetiska myndigheterna ger inte mycket information. Satellitbilder visar att toppen av kraftverket har slitits loss. Utländska journalister får inte besöka Kiev och utlänningar evakueras. Turisterna från Kiev har dock inte uppvisat radioaktiv strålning.

De radioaktiva utsläppen spriddes med vind och regnmoln, men finska experter menade att strålningen inte är något att oroa sig för.

Den första maj fortsätter rapporterna om olyckan. Osäkerheten om omfattningen var ännu stor. De sovjetiska myndigheterna menar att endast två har avlidit, och att branden har släckts. En svensk expert försöker förklara satellitbilderna.

De traditionella första maj-paraderna syntes på Röda torget i Moskva som vanligt. I sitt första maj-tal nämner inte Sovjetledaren Michail Gorbatjov olyckan, men han hänvisar inte heller som tidigare år till fredligt bruk av kärnkraft.

Svårt att få information om strålning och omfattning

Sovjetiska pressen informerar - Spela upp på Arenan
Om de radioaktiva halterna - Spela upp på Arenan

Det första officiella meddelandet publiceras först den 2 maj i det kommunistiska partiets tidning, Pravda. En enspaltig notis på sidan tre talar om att en kärnkraftsolycka inträffat i Tjernobyl, men att faran är över.

Strålsäkerhetscentralen i Finland betonar att man gott kan dricka mjölk, trots att mjölkens radioaktiva jodvärde är en smula högre än normalt.

Bilder från Tjernobyl - Spela upp på Arenan
Är strålningen farlig? - Spela upp på Arenan
Myndigheterna informerar om varor och resor - Spela upp på Arenan

De första rörliga bilderna visades i sovjetisk television först den 4 maj. 49 000 personer hade evakuerats. Också partichef Boris Jeltsin talar om olyckan.

Strålsäkerhetscentralen säger att strålningen inte är farlig, men regnvatten bör inte användas och radioaktiva värden förekommer lokalt.

Barn skall inte leka i våt lera. Och de bör undvika att få sand i munnen.

EG-länderna föreslår att all import från sex östeuropeiska länder stoppas. Myndigheterna i Finland följer med situationen, och informerar om resor till området.

"Myndigheterna ville inte skapa panik"

Kritik mot Stuk - Spela upp på Arenan
Kievbor flyr, Kaisa Raatikainen om Tjernobyl - Spela upp på Arenan

Den radioaktiva strålningen fortsatte sakta att minska i Finland, men myndigheterna gav råd om att kor ska hållas inomhus och att man skulle undvika att plocka svamp och bär i vissa områden.

Läget på Tjernobyls kärnkraftverk är ännu "komplicerat" den 8 maj, påpekade man i den sovjetiska pressen. Oron och paniken i Kiev fortsatte att vara stor, vindar förde med sig radioaktivt nedfall. Folk flyr till Moskva för att söka skydd, men det är svårt att säga hur många som lämnat allt och flytt , och vilka som bara tillfälligt lämnar staden.

I Finland riktades kritik mot myndigheter för att man inte meddelat om strålning. Enligt inrikesminister Kaisa Raatikainen hade inte myndigheterna gjort fel i situationen. Kaisa Raatikainen tillbakavisar alla beskyllningar om att myndigheterna har undanhållit information om det radioaktiva nedfallet. Regeringen ville bara hålla folk lugna och inte skapa panik.

Om strålningen och dess risker - Spela upp på Arenan
Radioaktiviteten i mjölk - Spela upp på Arenan

En tid efter olyckan utfärdades varningar för att höga strålningshalter kunde finnas i bland annat svampar och renkött. I Sverige nödslaktar man 100 000 renar. Mjölk går bra att dricka, trots att värdena är högre än normalt, säger man.

I dag vet man att orsakerna till olyckan bland annat var en felkonstruerad reaktor och mänskliga misstag. Operatörerna hade under olycksnatten kopplat ur säkerhetssystemen för att utföra ett experiment. Men en ångexplosion uppstod och efter det följde en svårsläckt brand som varade i flera dagar och spred stora mängder radioaktivitet i luften.

Niilo Korhonen berättar om radioaktivitet

Konsekvenser av en kärnkraftsolycka

Veckans Puls 1986 granskar följderna.

Susanna Ginman om Tjernobyl, 1987

Strålningen i Finland efter Tjernobyl

Påverkar strålningen Finlands natur?

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln