Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

"Bra att företagsamheten har lyfts upp"

Från 2016
Armi Murto tittar förbi kameran.
Bild: Yle/Carina Bruun

I dag lades det fram ett särskilt företagsamhets- och sysselsättningspaket med fokus på småföretag och mikroföretag.

Vad är bäst bäst och nyast i paketet, Armi Murto, svensk förbundsombudsman vid Företagarna i Finland?

- Bäst och nyast är att företagandet lyfts upp och har en stor roll i helheten. Och innovationssedlarna ger en möjlighet för våra småföretagare att hitta nya lösningar och nya sätt att jobba på.

Nöjda – men inte entusiastiska? Finns det något som man kan kritisera?

- Vi skulle vilja ha mera lokala förhandlingar så att man kan verka på längre sikt. Då man har en eller flera på sin anställningslista borde det finnas förutsättningar att ha kvar dem också i framtiden. Lokala avtal hade vi gärna sett.

Men lokala avtal finns inte med i det här paketet?

- Nej – tyvärr inte på det sättet. Visst fanns det med i näringsminister Olli Rehns presentation men inte på det sätt som vi skulle ha velat se det.

Skulle lokala avtal öka sysselsättningen?

- Ja, våra medlemmar har sagt till oss att det är något som skulle behövas. Det skulle konkret innebära nya jobb i företagargruppen.

Företagaren Caj-Erik Karp:

Företagaren Caj-Erik Karp i Korsholm tycker att regeringens förslag inte är så konkret:

- Jag tycker att det är flummigt och har få konkreta saker. Tankarna har väl varit bra men för en företagare verkar det nog flummigt.

Är det tillräckligt – det som de presenterats?

- Jag tror inte att det är tillräckligt. De har säkert gjort ett bra jobb - men det fattas konkreta saker från företagarens sida sett.

Vad skulle du som mångårig företagare har väntat dig av det här paketet som har presenterats?

- Problemet för företagare i dag i Finland är att det finns för lite jobb. Om det inte finns jobb så räcker det inte med något paket. Hur många paket du än bygger upp och hur många arbetslösa man än tar i jobb – så räcker det inte. Vi måste få mera jobb. Vår konkurrenskraft måste stärkas.

I paketet läggs det tyngd vid småföretag och man vill uppmuntra arbetslösa att grunda småföretag. Det ska också bli lättare att vara företagare. Hur kommenterar du det?

- Man kan inte bara säga att nu har du ett företag och nu ska du börja producera - om inte du har något att producera. Det fungerar inte.

Företagaren Caj-Erik Karp i Korsholm intervjuades av Sofi Nordmyr

- Jag håller med om att vår konkurrenskraft överlag är på en ganska låg nivå för tillfället. Vi tävlar på en global marknad och vi måste se över de här helheterna.

Är det företagsamhet som är den stora lösningen på sysselsättningsproblemet? Yle har fått en webbkommentar som säger något om att regeringen kanske har tänkt ”fixa” arbetslösheten genom att öka andelen så kallade tvångsföretagare.
Då ingår de här människorna inte längre i arbetslöshetsstatistiken trots att de inte kan leva på sin lön. Är det fråga om företagsamhet som man tvingar på dem?

- Jag hoppas att ingen tvingas till det. Konceptet tvångsföretagande är inte rättvist. Jag ser nog det här mera som en möjlighet. Vi behöver flexibla metoder. Man ska kunna vara löntagare och gå över till att bli företagare - och därifrån kanske till att bli löntagare igen. Det skulle vara välkommet.


Fanns här nya ideer? Eller handlar det om gamla idéer i en ny förpackning?

- Det var ganska mycket en genomgång av sådant som är på gång.

Sådant som ni har föreslagit då?

- Jo, det också. Men det finns planer på att en enmansföretagare får en "minus-fem-procents-hjälp" i sin ekonomi och det är positivt. Det fanns ändå inte med i det här paketet utan det ingår i regeringsprogrammet. Vi tycker att regeringsprogrammet är bra.

Det talas om innovationscheckar, mer pengar till företagarna, och mer sådan hjälp som kan göra att företag kan få sina produkter lönsammare. Är det här något som hjälper de anställda eller ger det en högre vinst för företagarna?

- Jag hoppas att den här innovationssedeln kan hjälpa. Vi ska kunna samarbeta mera över gränserna och företagarna hjälps åt sinsemellan. Företagen ska också få hjälp av kunniga i högskolorna. Det är viktigt till exempel då företag behöver undersöka något och behöver hjälp men inte själva har tid eller kunskap för det. Kanske det då finns någon inom högskolesektorn som kan hjälpa till!

Armi Murto, svensk förbundsombudsman vid Företagarna i Finland, intervjuades av Bengt Östling i Aktuellt 17.

Aktuellt 17

Programmet är inte längre tillgängligt

Diskussion om artikeln