Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Cyklister kritiserar dåliga arrangemang vid byggen - "Symptomatiskt för bilkulturen"

Från 2016
Uppdaterad 04.05.2016 14:00.
En cykeldemonstration på en gata i Böle.
Bildtext Kriittinen pyöräretki, den kritiska cykelutflykten, gick till Böle där en byggarbetsplats har invaderat cykel- och gångbanorna.
Bild: Yle/ Catariina Salo

En lång rad cyklister stoppade trafiken på tisdag kväll i Helsingfors. Det var fråga om en cykeldemonstration mot de dåliga arrangemangen vid byggarbetsplatser i Böle.

I och med byggandet av mellersta Böle har cykel- och gångvägarna fått se sig om efter nya möjligheter kring Böle tågstation. Arrangemangen har kritiserats för att bli farliga för både cyklister och fotgängare.

I tre år framöver får den lätta trafiken följa specialarrangemang.

Cykel- och gångvägsskyltar som varsalr om undantagsrutt.
Bildtext Läget i Mellersta Böle är rätt bökigt för en cyklist eller en fotgängare för tillfället - och i tre år framöver.
Bild: Yle/ Catariina Salo

Helsingfors cykelförening, Hepo, ordnade på tisdagen tillsammans med föreningen Helsingin seudun maan ystävät, en demonstrationscykling från Narinken till Böle.

Marjut Ollitervo som är vice ordförande för Hepo berättar att sådana här kritiska cykelutflykter ordnas en gång i månaden, det här var årets första. Syftet är att lyfta fram problemställen längs cykellederna i Helsingfors.

- Staden vill lyfta cyklingens del i stadstransporten och det lyckas inte genom att göra ett treårigt, helt vansinnigt system [som det i Böle]. Det lyckas bara genom att bygga smidiga och trygga cykelvägar, säger Ollitervo.

Två kvinnor med cyklar.
Bildtext Marjut Ollitervo är vice ordförande för Helsingin polkupyöräilijät och Reetta Keisanen jobbar som cykelkoordinator på Helsingfors stad.
Bild: Yle/ Catariina Salo

Staden vill främja cykeltrafik

Helsingfors stads cykelkoordinator Reetta Keisanen håller med om att det finns skäl att vara kritisk till arrangemangen i Böle.

- Vårt mål inom staden är att främja gång-, cykel- och kollektivtrafik, och när det kommer till byggarbetsplatserna uppfylls inte de här målen ännu, säger Keisanen.

Hon säger också att det förhoppningsvis kommer att komma förändringar till cykelarrangemangen i Böle. Som det ser ut nu måste man som cyklist korsa flera vägar, göra farliga svängar och på många ställen dela den smala trottoaren med fotgängare - vilken också kan bli farligt.

Cykeldemonstration vid Böle järnvägsstation.
Bildtext Sämst är läget precis vid Böle tågstation, där cykeldemonstrationen gjorde flera ärevarv.
Bild: Yle/ Catariina Salo

Alla de viktigaste cykellederna har specialarrangemang

Cykelleden norrifrån genom Böle till centrum av Helsingfors, är tillsammans med Fiskehamnens och Drumsö broar, de livligaste cykellederna in till staden. Alla de här tre lederna är för tillfället delar av byggarbetsplatser.

Jag tror inte man har tagit till sig cykelsäkerheten tillräckligt på byggarbetsplatserna ännu.

― Reetta Keisanen

Reetta Keisanen från Helsingfors stad berättar alla som bygger i Helsingfors ska gå en kurs där det nu, för andra året, också berättas hur cykelarrangemang ska göras smidiga.

- Jag tror inte man har tagit till sig cykelsäkerheten tillräckligt på byggarbetsplatserna ännu, säger Keisanen.

I medeltal cyklar det dagligen knappa 4 000 personer genom Böle, dryga 5 700 cyklar över Drumsö bro och närmare 4 200 över Brändö bro.

Cykeldemonstration vid Böle järnvägsstation.
Bildtext Värst är det vid tågstationen i Böle. Byggarrangemangen ska pågå i tre år.
Bild: Yle/ Catariina Salo

- I Fiskehamnen byggdes en cykelväg på den stora tillfälliga rampen, men den fick stängas efter en vecka eftersom bilisterna inte väjde för cyklister trots stoppskyltar, berättar Marjut Ollitervo.

Det senaste årtusendets bilistideologi lyser starkt igenom.

― Marjut Ollitervo

Hon menar att det är symptomatiskt att man då stängde cykelvägen.

- Det senaste årtusendets bilistideologi lyser starkt igenom. Det kommer inte på tanken att man kunde ta lite utrymme ifrån bilisterna ibland.

Ollitervo berättar att så görs redan i till exempel Stockholm, där fotgängare och cyklister också tas i beaktande vid stora huvudleders byggarbeten.

- Där tar man modigt bort en stor körled och bygger en tillfällig cykelväg - och har en gångled skilt - och bilisterna får helt enkelt vänja sig vid de nya arrangemangen.