Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Ungdomsledare: "De unga vill inte ha föräldrar på sina forum"

Från 2016
Uppdaterad 03.05.2016 12:09.
Karin Strengell
Bildtext Ungdomsledare Karin Blomqvist.
Bild: Yle/Stefan Härus

Att ingripa då ungdomar mobbar varandra på nätet är svårt för lärare och föräldrar. Grundproblemet är att ungdomarna inte vill ha de äldre på sina forum på nätet.

Det säger ungdomsarbetare Karin Blomqvist i Borgå.

- De ungas forum och grupper på olika sociala medier är skapade just för att de ska kunna ha ett tillhåll dit de vuxna inte når. De goda sidorna med grupperna är att de fritt kan diskutera sina intressen och hitta nya vänner, men på samma gång kan gruppen bli ett möjligt forum för mobbning, säger Blomqvist.

Samma offer på gården och på nätet

Blomqvist säger att det ofta är samma barn som blir mobbade på skolgården som också blir mobbade på nätet.

- Blir man mobbad på skolgården eller i sin hobbygrupp, så är mobbningen trots allt slut när man kommer hem. På nätet kan den pågå utan tidsgräns, säger Blomqvist.

Ofta vågar inte barn berätta att de blir mobbade på nätet. Orsaken är rädslan för att föräldrarna ska ta bort deras smarttelefon eller inte låta dem använda internet.

- I sådana fall blir ju barnet egentligen bestraffat för den mobbning de utsätts för, menar Blomqvist.

Mobbade: Förenen eder!

I den fysiska världen är den mobbade ofta ensam. På sociala medier finns det andra möjligheter. Kunde de som utsätts för mobbning där, bilda sociala nätverk och inom de grupperna hämta styrka och vi-anda?

- Till vissa delar görs det faktiskt redan, säger Karin Blomqvist.

Också vuxna etablerar grupper eller chatforum där mobbningsproblematiken diskuteras och där man får lufta sina känslor. Också barn skapar sådana grupper.

- Men tyvärr är det trots allt de fysiska vännerna man behöver för att kunna bygga upp ett riktigt socialt liv, säger Blomqvist.

Ungdomsarbetare Karin Blomqvist har lång och bred erfarenhet av arbete bland ungdomar. Hon möter dagligen ungdomar från olika skolor och med olika bakgrund.

Hon säger att nätmobbningen är precis lika verklig som den fysiska mobbningen.

- Jag skulle säga att det förekommer nätmobbning i så gott som alla skolor i Borgå. Beroende på barnets självförtroende och sociala status, är utgångspunkten väldigt olika för hur barnet klarar av nätmobbning. De som också annars är utsatta har svårare att klara av nätmobbning, säger Blomqvist.

Bevis svart på vitt

Om man vill jämföra mobbning på nätet med mobbning ansikte mot ansikte, kan nätmobbningen ändå i det långa loppet leda till att den helt upphör. Blomqvist förklarar:

- Ansikte mot ansikte resulterar ofta i att ord står mot ord om ett fall ska nystas upp. På nätet finns allt svart på vitt. Vad som sagts, när det sagts och på vilket sätt. Det är bevis på att mobbning faktiskt förekommit, säger Blomqvist.

Vad borde då de vuxna göra för att komma åt problematiken med nätmobbning?

- Som föräldrar och som fostrare behöver de äldre kunna prata om sociala medier och om hur man beter sig där.

På samma sätt som man talar om kläder eller läxor, bör man också kunna prata med sina barn om internet och sociala medier och om vad barnet brukar engagera sig i där.

- Man behöver vara intresserad och hålla diksussionen öppen, säger Blomqvist.

UngInfo föreläser

Den svenskspråkiga informations- och rådgivningstjänsten för unga i Borgå, UngInfo, erbjuder skolorna ett gratis föreläsningspaket där man tar upp ämnet nätmobbning med eleverna.

Föreläsningen tar fasta på just de sociala mediernas både goda och mindre goda sidor. Bland annat behandlas ett fall från Göteborg i Sverige, där två ungdomar dömdes till rätt stora böter år 2012 på grund av mobbning på Instagram.

Man diskuterar också varför det är så lätt att kläcka ur sig fula saker på nätet och om hur det känns att få ta del av näthat, mobbning och utfrysning på nätet.

Diskussion om artikeln