Hoppa till huvudinnehåll

Nyhetsskolan

Irriterade elever: “Läs-­ och skrivsvårigheter används som en ursäkt”

Från 2016
Uppdaterad 01.06.2016 12:30.
Lärare och elev.
Bildtext Speciallärare Johanna Björklund och eleven Erin Mélan från åk 9 i Mattlidens högstadium.
Bild: Yle/Hedda Hakala & Oscar Mikola

När man diskuterar om elever med läs­-och skrivsvårigheter, brukar man ofta fokusera på deras svårigheter och hur man möjligtvis kan hjälpa dem. Men hur upplever och påverkas de övriga eleverna i deras omgivning? I Mattlidens skola har vi tagit upp en annan synvinkel på ämnet och eleverna har fått berätta sina åsikter.

I vår gallup har det framkommit att det finns flera olika åsikter och kommentarer, både positiva och negativa. När vi frågade eleverna i åk 9 i Mattlidens skola, tyckte 13 av 21 i en klass att det faktiskt påverkar dem. De tycker att de som har
läs- ­och skrivsvårigheter får mycket mera uppmärksamhet och en elev tycker att det är orättvist.

Även till proven får de lättlästa kompendier och frågor som hjälper dem medan andra måste läsa hela boken typ.

― Erin Mélan

­- Jag förstår att de har svårigheter att läsa och skriva, men det är orättvist att de får mera hjälp än andra om de inte förstår någonting. Så om en elev utan läs-­ och skrivsvårigheter har problem med ett ämne så är man ändå inte berättigad att få hjälp, vilket i princip är orättvist om man behöver det sällan medan de som har läs­ och skrivsvårigheter alltid får hjälp. Även till proven får de lättlästa kompendier och frågor som hjälper dem medan andra måste läsa hela boken typ, säger Erin Mélan.

Att elever som lider av läs­- och skrivsvårigheter får mera hjälp fastän vissa inte har så grova svårigheter, irriterar de övriga eleverna. Vissa elever anser också att de lättlästa kompendierna som eleverna med svårigheter får, är för lätta och omfattar för bra det som provet huvudsakligen kommer att handla om. Dock tycker de flesta ändå att det är bra att de som har stora svårigheter får den hjälp de behöver.

Läs­- och skrivsvårigheter är ingenting man själv väljer att få och jag kan tänka mig att det måste vara otroligt jobbigt.

― Nicole Gustafsson

Medan vi undersökte situationen märkte vi däremot att en del av eleverna använder deras svårigheter som en ursäkt, vilket även ligger bakom de övriga elevernas irritation. Detta kommenterade sedan en elev:

­- Jag tycker absolut att det är okej att elever med läs-­ och skrivsvårigheter tilldelas vissa fördelar och framför allt hjälp. I gymnasiet kommer det ju dock att bli otroligt mycket svårare för dem, det kan vi nog alla hålla med om. Läs­- och skrivsvårigheter är ingenting man själv väljer att få och jag kan tänka mig att det måste vara otroligt jobbigt. Trots det tycker jag att det i alldeles för många fall används som ett slags “vapen” eller möjligtvis en ursäkt och det borde såklart inte accepteras, säger Nicole Gustafsson.

Vi intervjuade också elever med läs­- och skrivsvårigheter:

- Jag önskar att man skulle få hjälp direkt från läraren utan att man alltid själv hamnar ta initiativ och fråga om hjälp, det ger mera motivation om läraren visar initiativ. Att ha läs­- och skrivsvårigheter är väldigt irriterande och ibland skulle man vilja förstå saker genast utan extra förklaring, säger Pernilla Böckerman.

“Lättlästa böcker har gjort min skolgång mycket lättare“

Böckerman har haft läs-­ och skrivsvårigheter under hela sin skolgången och hon tror att skolgången skulle vara betydligt lättare utan dessa svårigheter trots att hon har haft lättlästa böcker i vissa ämnen. Enligt henne har lättlästa böcker varit en stor hjälp och med hjälp av dem har skolstressen även lindrats.

Att ha läs­- och skrivsvårigheter är väldigt irriterande och ibland skulle man vilja förstå saker genast utan extra förklaring.

― Pernilla Böckerman

Även specialläraren i Mattlidens skola, Johanna Björklund är inne på lite samma spår som Böckerman. Hon hoppas att lärarna och föräldrarna hjälper och stöder så gott de kan eftersom att det då underlättar både elevernas och hennes jobb.

Alexandra Kapanen, Daniel Segercrantz, Hedda Hakala, Ester Paksuniemi och Oscar Mikola, Mattlidens högstadium
Den här texten är skriven av Yle Nyhetsskolans unga reportrar.

Diskussion om artikeln