Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Författaren Göran Palm är död

Från 2016
Uppdaterad 09.05.2016 09:23.
Författaren Göran Palm är död
Bild: LEIF R JANSSON/EPA

Den svenske författaren, poeten och samhällskritikern Göran Palm är död. Bara en dryg vecka efter Lars Gustafssons bortgång har den svenska litteraturen förlorat en annan av sina mest engagerade gestalter.

Palm dog i stillhet på tisdagen i en ålder av 85 år, uppger Karneval förlag.

Den Uppsalabördige prästsonen Göran Palm inledde sin bana som lärare och kulturskribent på 1950-talet, och debuterade som skönlitterär författare 1961 med diktsamlingen "Hundens besök".

Palm blev den kanske mest framträdande representanten för den "nyenkla" skolan i svensk poesi - en motreaktion mot den tidiga modernismens lyrik, som uppfattades som överlastad och svårtillgänglig. Till den nyenkla riktningen räknades även Sonja Åkesson och Göran Sonnevi.

Men ännu mer känd blev Palm för sitt samhällsengagemang. En av de mest omtalade böckerna i Sverige år 1966 var hans pamflett "En orättvis betraktelse" - en rasande uppgörelse med västerlandets syn på och exploatering av utvecklingsländerna.

1968 följde en ny stridsskrift, "Indoktrineringen i Sverige", där Palm genom flitigt citerande av skolböcker och TV-program ville bevisa hur det svenska folket uppfostras att bli USA-dyrkande, antikommunistiska och konsumtionsgalna.

Folkhemsskildrare på blankvers

"En orättvis betraktelse" och "Indoktrineringen i Sverige" kom att bli obligatorisk läsning under vänstervågen, och det är ingen tvekan om att Göran Palm under en tid var en av landets viktigaste opinionsbildare.

Själv försökte Palm skaffa sig insyn i arbetarklassens verklighet genom att i Günter Wallraffs efterföljd ta arbete på LM:s fabrik i Stockholm. Resultatet blev reportageböckerna "Ett år på LM" (1972) och "Bokslut på LM" (1974).

Under 80-talet drog sig Palm bort från debatten för att ge sig i klast med nya projekt. 1982 var han med om att grunda föreningen Liv i Sverige, som vill uppmuntra vanliga svenskar att berätta om sina liv.

Hans sista stora litterära bedrift blev eposet "Sverige - en vintersaga" som utkom i fyra delar från 1984 till 2005. Det är en mäktig rundmålning av Sverige, med intryck från resor i alla landskapen, vimlande av iakttagelser och litterära citat, naturbeskrivningar och människoröster - allt återgivet på välljudande blankvers, Shakespeares versmått.

Ett med sina 1 400 sidor mycket otidsenligt och antitrendigt verk, och ändå en oöveträffad krönika om Sverige under folkhemsepokens avslutande skede.

Diskussion om artikeln