Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Mindre pengar till sysselsättning av arbetslösa

Från 2016
Arbets- och närinbsbyråns dörr
Bild: Yle

TE-byrån delar ut mindre anslag för lönesubvention än tidigare. Redan i fjol sjönk anslagen betydligt och det syns, säger man på TE-byrån i Österbotten.

Penningmässigt beviljades totalt cirka 8,5 miljoner euro i lönesubvention till den privata sektorn i Österbotten och i Mellersta Österbotten under år 2015. Till kommunala arbetsgivare beviljades 3 miljoner euro och till staten 800 000 euro.

Anslagen avsedda för lönesubvention minskade betydligt under 2015 jämfört med föregående år i och med statens nedskärningar.

- Även om TE-byråns anslag för att stödja sysselsättningen har minskat, ger lönesubventionerat arbete fortfarande betydande sysselsättningsmöjligheter för många arbetssökande genom att sänka anställningströskeln, säger servicedirektör Stefan Lassander.

Anslagen kommer att minska ytterligare under det pågående året.

- Och kommande år efter det om inga ändringar görs, säger Lassander.

Stefan Lassander säger att nedskärningarna redan satt sina spår.

- Arbetslöshetsperioderna har förlängts.

Tvungna att prioritera

Österbottens arbets- och näringsbyrå beviljade år 2015 sammanlagt 1135 sysselsättningsperioder med lönesubvention (2014: 2010), av vilka 706 inom den privata sektorn (2014: 1520), 381 i kommuner (2014: 432) och 48 inom staten (2014: 58).

På riksnivån var en stor del av lönesubventionen öronmärkt för personer som fått arbetsmarknadsstöd i över 300 dagar.

Lönesubvention är ett prövningsbaserat stöd från TE-byrån till arbetsgivare för arbetstagarnas avlöningskostnader. År 2016 reserverar Österbottens TE-byrå lönesubvention speciellt för personer som länge varit utan arbete samt för nyutexaminerade ungdomar som ännu inte fått jobb.

Man är tvungen att prioritera vilka grupper man satsar på.

- Vi skulle kunna satsa redan före någon blir långtidsarbetslös om vi hade medel till det. Men det har vi inte i dagsläget, säger Lassander.

Lagen om lönesubvention ändrades i början av år 2015 på så sätt att lönesubventionens dagliga stöd blev procentbaserat. Då har stöd kunnat beviljas för arbetsgivare för 30, 40 eller 50 procent av lönekostnaderna.

Tidigare betalades en summa till arbetsgivaren som motsvarade grunddagpenningen.