Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Rosk’n Roll tar nu hand om soporna i östra och västra Nyland

Från 2016
Uppdaterad 04.05.2016 14:00.
avfallshantering
Bildtext (illustrerande arkivbild)
Bild: Yle/Johanna Ventus

Avfallstjänsterna i östra och västra Nyland heter nu Rosk’n Roll. Fusionen mellan bolagen har kommit så långt att namnet Östra Nylands avfallsservice faller i glömska.

Under vårens lopp börjar namnet Rosk’n Roll allt mera att synas helt konkret för invånarna i östra Nyland.

Kundtidningen får namnet Roskis. Den delas ut i alla hushåll.

Kundtidningen hör till de lagstadgade formerna av avfallsrådgivning. De östnyländska kundtidningen Återvinnare utkommer inte längre.

Det första exemplaret av tidningen Roskis delas ut till hushållen den 15 april.

Bolagets nya webbplats blir www.rosknroll.fi. Den öppnas den 13 april.

Ägarna av avfallshanteringsbolagen Rosk’n Roll Oy Ab och Östra Nylands Avfallsservice Ab beslöt om en sammanslagning av bolagen redan år 2012. Fusionen mellan bolagen förväntas vara klar under 2017.

Den juridiska fusionen har förskjutits med flera år på grund av en utdragen besvärsprocess. På grund av det här har bolagen beslutat sig för att producera avfallshanteringstjänsterna under det egna, gemensamma varumärket Rosk’n Roll i östra och västra Nyland.

Diskussion om artikeln