Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Luftföroreningar får många av oss att dö i förtid

Från 2016
Mörkgrå rök är inte bra, då sker en ofullständig förbränning och det finns cancerframkallande partiklar i röken.
Bild: Yle/Tove Virta

Luftföroreningar får många av oss att dö i förtid.

Enligt en rapport från Miljöministeriet orsakar luftföroreningar årligen omkring 1 600 förtida dödsofall.

Man kan säga att luftföroreningarna förkortar vår livstid med i snitt fem månader - men i praktiken är det människor med luftvägssjukdomar och hjärt- och kärlsjukdomar som drabbas värst av luftföroreningar.

Vi andas in partiklar med skadliga ämnen och det leder bland annat till förändringar i lungorna. Partiklarna överförs också till blodomloppet och vidare till till exempel hjärtmuskeln och hjärnan.

Hälften av de halter av små partiklar som påträffas i Finland kommer utomlandsifrån - och hälften från inhemska utsläppskällor. Hos oss handlar det framför allt om vedeldning, avgaser från trafik, gatudamm, torvutvinning och industri.

Enligt rapporten förbättras luftkvaliteten i Finland, men det sker mycket långsamt.

Diskussion om artikeln