Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborgs skärgård är nu kartlagd

Från 2016
Uppdaterad 04.05.2016 14:00.
Sommarstuga i Ekenäs skärgård
Bildtext Snart kan du gå in på Raseborgs stads webbplats och hitta tips för just din tomt vid havet.
Bild: YLE/Maria Helsing

Nu finns det konkreta råd för vad du kan göra vid din havsstrand i Raseborg för att förbättra miljön. I Havsmanualen sägs också vad du inte ska göra.

Havsmanualen kommer inom de närmaste veckorna att läggas ut på Raseborgs stads webbplats. Där kommer att finnas interaktiva kartor och faktarutor om strandvattenmiljön i Raseborg.

Havsområdet kring Ekenäs. Gul färg betyder genomsnittlig eller medelmåttlig status. Ju blåare färgen är, desto bättre är statusen jämfört med den genomsnittliga statusen.  Ju rödare färgen är, desto sämre är statusen.
Bildtext Havsområdet kring Ekenäs. Gul färg betyder genomsnittlig eller medelmåttlig status. Ju blåare färgen är, desto bättre är statusen jämfört med den genomsnittliga statusen. Ju rödare färgen är, desto sämre är statusen.
Bild: Havsmanualen

Informationen om de grunda kustvattnen i Raseborg finns till både för myndigheter och för privatpersoner, berättar Matias Scheinin som är projektledare för Havsmanualen.

Var kan man bygga en brygga?

Manualen ska ge konkreta råd om hur man ska gå till väga med strandvatten och landområden kring stränderna för att antingen hålla dem i gott skick eller förbättra tillståndet.

Matias Scheinin och Heidi Ekholm har hållit i trådarna för Havsmanualen.
Bildtext Matias Scheinin och Heidi Ekholm har hållit i trådarna för Havsmanualen.
Bild: Yle/Helena Rosenblad

- Med hjälp av information om naturens ekologiska status, påverkningsgrad och känslighet ska användarna kunna dra sina egna slutsatser till exempel för hur de ska gå till väga med sin vik, säger Matias Scheinin.

Det kan till exempel handla om att ta reda på var det ur naturens synvinkel går att bygga en brygga genom att använda Havsmanualen.

Undvika eller förbättra

Matias Scheinin säger att man kan tänka på två saker för att förbättra miljön vid sin havsstrand.

För det första handlar det om att undvika att göra negativa ingrepp. Kan man inte undvika ingrepp så kan man göra det på rätt sätt, understryker Scheinin.

- Här hänvisar jag till exempel till muddringar som aldrig är bra för miljön. Om man ändå måste muddra så kan man göra det på rätt sätt.

Massförekomster av hornsärv (Ceratophyllum demersum) är oftast ett tecken på försämrad vattenkvalitet.
Bildtext Massförekomster av hornsärv är oftast ett tecken på försämrad vattenkvalitet.
Bild: Catherine Munsterhjelm

För det andra handlar det om positiva åtgärder för närmiljön som i slutändan påverkar hela Östersjön. Övergödning är det största problemet för Östersjön.

Bassänger förhindrar att näringsämnen rinner ut i havet

Här är det möjligt för privatpersoner att planera sedimentärbassänger som tar emot näring. Bassängen förhindrar att vattnet rinner via olika vattendrag rinner ut i Östersjön.

I Havsmanualen finns konkreta råd för hur man kan planera en sedimentärbassäng.

Heidi Ekholm som var med och körde igång Havsmanualen berättar att det också finns konkreta råd över var man ska tänka på när man badar bastu vid en havsstrand.

- Försök att undvika att tvättvatten från bastun rinner ut i havet. Det kan i stället rinna via ett filter eller litet mark om det inte finns filter att tillgå.

Där finns också information om i vilka känsliga havsvikar det är bäst att undvika att köra motorbåt.

Över 5 000 platser har kartlagts

Havsmanualen har byggts upp genom noggrann kartläggning av de grunda kustvattnen i Raseborg. Somrarna 2014 och 2015 undersöktes sammanlagt 5 035 karteringspunkter.

Vitsjälksmöjan förekommer vanligtvis i mellan- och ytterskärgården. Arten verkar på senare tid har minskat i utbredning. Minskningen kan bero på påväxtalger som i sin tur gynnas av övergödning.
Bildtext Vitsjälksmöjan förekommer vanligtvis i mellan- och ytterskärgården. Arten verkar på senare tid har minskat i utbredning. Minskningen kan bero på växtalger som i sin tur gynnas av övergödning.
Bild: Catherine Munsterhjelm

Havsmanualen har gjorts som ett samarbete mellan Raseborgs stads miljöbyrå och yrkeshögskolan Novia. Den har finansierats genom Sophie von Julins stiftelse som beviljat 200 000 euro för Havsmanualen.

Också Tvärminne zoologiska station, Nylands närings-, trafik och miljöcentral, Forststyrelsen och Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet har varit med.

Karta över känslig miljö

Innan arbetet med Havsmanualen började var Heidi Ekholm med och utvecklade ett verktyg för avloppsvattenplanering på glesbygden som heter Krav.

Informationen som riktar sig till tjänstemän, fastighetsägare och avloppsvattenplanerare har funnits på Raseborgs stads webbplats i två år.

Där delas Raseborg in i fem olika zoner beroende på hur känslig miljön är. De olika zonerna har olika reningskrav.

Det var i samband med att den här interaktiva kartan gjordes upp som tankarna på Havsmanualen kom till.

Snart kan var och en gå in på Raseborgs stads webbplats och hitta rekommendationer för användning av vattenområdena.

Även om Havsmanualen handlar om Raseborg ska den kunna användas kring stränderna i Norra Östersjön.

Festtal av Ilkka Herlin

Havsmanualen presenterades på ett slutseminarium på Lärkkulla folkakademi i Karis på onsdagen (13.4). Festtalet hölls av Ilkka Herlin som är styrelseordförande för Baltic Sea Action Group (BSAG).

Det har gjorts många studier och analyser av Östersjön och Herlin sade att Östersjön är ett av jordens mest studerade och analyserade hav.

- Kunskapen finns, nu behövs åtaganden.

Baltic Sea Action Groups styrelseordförande Ilkka Herlin talade på Havsmanualens slutseminarium i Raseborg.
Bildtext Ilkka Herlin har engagerat sig i Östersjöfrågor och höll tal på Havsmanualens avslutningsseminarium.
Bild: Yle/Helena Rosenblad

Herlin betonade att Östersjön kan räddas genom samarbete. Han tror att samarbetet kring Östersjön kan ge resultat.

BSAG fokuserar på återvinning av näringsämnen. Om näringsämnen återvinns och cirkulerar behövs inte konstgödsel. Det leder i sin tur till bättre och billigare skördar.