Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Har Medborgarrådgivningen avlastat nödcentralerna?

Från 2016
Uppdaterad 09.05.2016 09:23.
Medborgarrådgivningen hjälper dig att hitta rätt myndighet.
Bildtext Medborgarrådgivningen är en tjänst som hjälper dig att hitta rätt myndighet. Skärmdump.

Medborgarrådgivningen hjälper dig att hitta rätt myndighet. Tjänsten var ursprungligen tänkt att avlasta nödnumret 112, men hur fungerar det?

En tipsare har nyligen hittat Medborgarrådgivningen och undrar om tjänsten har lyckats avlasta nödcentralerna som det var tänkt.

Linus Lång 15.4.2016: Först lite bakgrund. Medborgarrådgivningen grundades i slutet av 2013 och sysselsätter tolv personer i Kouvola.

Medborgarrådgivningen fungerar per telefon och i olika former på webben. Det är Statskontoret som ansvarar för tjänsten.

Medborgarrådgivningens tjänster användes cirka 12 000 gånger år 2014 och cirka 40 500 gånger år 2015, överlägset oftast per telefon (80 %).

De vanligaste ärendena gäller Polisens (pass- och tillståndsärenden), kommunernas, Folkpensionsanstaltens och Skattemyndigheternas tjänster.

Jämförelsevis kan nämnas att Nödcentralsverket i fjol tog emot nästan 2,8 miljoner nödsamtal och 640 000 andra samtal. Nödcentralsverkets personalresurser uppgick till 597 årsverken.

Så till tipsarens fråga, där svaret verkar vara nej.

Goda råd är dyra?

Statens revisionsverk har nyligen granskat kundrådgivnings- och telefontjänsterna inom statsförvaltningen och riktar skarp kritik mot just Medborgarrådgivningen.

Revisionsverket anser att det inte gjordes tillräckliga konsekvensbedömningar och kostnadskalkyler då Medborgarrådgivningen grundades.

Revisionsverket bedömer vidare att tjänsten inte har nått målet att avlasta nödnumret 112.

De onödiga samtalen till 112 har visserligen minskat, men Medborgarrådgivningen har inte bidragit i så hög grad som det var tänkt.

Enligt revisionsverkets uträkningar är Medborgarrådgivningens enhetskostnader också höga i jämförelse med annan liknande verksamhet.

Medborgarrådgivningen kostar årligen cirka 1,1 miljoner euro att upprätthålla och enhetskostnaden är omkring 25 euro per tjänsteprestation.

Nödcentralsverkets enhetskostnad ligger på 16 euro och Skatteförvaltningens på bara 7 euro.

Revisionsverket rekommenderar bland annat att Finansministeriet utreder om det behövs en gemensam aktör i stil med Medborgarrådgivningen i framtiden.

Källor:
Revisionsverkets rapport Julkishallinnon asiakasneuvonta- ja puhelinpalvelut (pdf, på finska).
Statskontorets presentation av Medborgarrådgivningen (pdf, på finska)
Nödcentralsverkets statistik 2015 (pdf)

Tipsa Spotlight

Detta är ett offentligt tips som har skickats in till Spotlight. Uppgifterna i tipset är inte bekräftade.

Diskussion om artikeln