Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Brister i barnskydd tar konstig vändning

Från 2016
Uppdaterad 17.04.2016 09:23.
Teddybjörn
Bildtext Ordförande Merja Fredriksson vet inte ifall utredningen av barnskyddet måste göras om.
Bild: Stocksnap.io/ Piotr Lohunko

Vändningarna kring barnskyddet i Pargas fortsätter. Nu skickas en utredning till de övervakande myndigheterna utan social- och hälsovårdsnämndens godkännande.

Nämnden beslöt på torsdagens möte att inte godkänna utredningen, men kände sig tvingad att skicka in den ändå.

- Jag vet inte vad det betyder, säger nämndens ordförande Merja Fredriksson.

Regionförvaltningsverket har bett Pargas stad om en utredning om barnskyddet och socialarbetet. Bland annat vill myndigheterna veta hur många behöriga anställda som jobbar inom socialenheten och antalet omhändertagningar. Dessutom vill Regionförvaltningsverket veta om de anklagelser som riktas mot staden i en skrivelse stämmer.

Stadens tjänstemän hade förberett ärendet och presenterade en utredning om läget till nämnden. Nämnden röstade om att godkänna förklaringarna och med rösterna 6-5 beslöt man att inte godkänna dem.

Orsaken till beslutet var att man bland annat ville höra den före detta chefen inom barnskyddet. Men eftersom Regionförvaltningsverket ville ha uppgifterna på sitt bord 19.4. så skickas de in i alla fall.

Under tiden oktober - november i fjol tog staden emot drygt 40 barnskyddsanmälningar. Det är ett rekord enligt staden. Enligt utredningen är sjukfrånvaron och personalbyten en orsak till köerna inom barnskyddet.

Bakgrund
I oktober byttes en del av personalen ut och det ledde till att arbetet med en del familjer avslutades trots att det fanns skäl att fortsätta med det. Det här ledde sedan till nya barnskyddsanmälningar för samma familjer.

Fyra socialarbetare har sagt upp sig och de tidigare anställda har i en skrivelse till Pargas stad lyft fram flera allvarliga brister.

Det här också lett till en skild, intern utredning inom staden.

Regionförvaltningsverket kan begära ytterligare svar?

Stadsdirektör Patrik Nygrén säger att han inte kan kommentera nämndens beslut, men säger att Regionförvaltningsverket får ta ställning till utredningen i den form som den lämnats in.

- Om Regionförvaltningsverket tycker att utredningen inte belyser de frågor som de vill ha svar på, kan de alltid begära kompletteringar eller också på egen hand höra de personer som de anser att borde höras för att få en tydlig bild av situationen.

Tiina Ronkamo, socialvårdens överinspektör som har hand om ärendet vid Regionförvaltningsverket kunde inte nås för en kommentar.

Artikeln uppdaterades 15.4.2016 klockan 16.25. I den första versionen av artikeln kunde man få uppfattningen att Pargas stad skickar den interna utredningen, som gjordes tidigare, till Regionförvaltningsverket. Så är ändå inte fallet, utan det är en separat utredning som nu skickas till Regionförvaltningsverket.

Diskussion om artikeln