Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Helsingfors stad: Rätt att neka romer natthärbärge

Från 2016
Uppdaterad 19.09.2016 14:53.
Tiggare.
Bildtext Helsingfors stad lätt inte en grupp romer från östeuropa komma in på ett natthärbärge, trots att det var minus 25 utomhus.
Bild: Marcus Rosenlund

Biträdande justitieombudsmannen har fått ta emot två klagomål på Helsingfors stads agerande. En grupp romer från Östereuropa lämnades ute i natten, trots 25 minusgrader. Staden anser ändå att man har agerat rätt.

Helsingfors stads ståndpunkt framgår ur utkastet till ett utlåtande som stadsstyrelsen ska ta ställning till på måndag.

Bara för helsingforsare

Det var en iskall natt i januari som en grupp östeuropeiska romer nekades natthärbärge, med hänvisning till att servicecentret för bostadslösa på Sanduddsgatan är till för helsingforsare.

I klagan rapporterades det bland annat om förfrusna fingrar.

Enligt den klagan som flyktingrådgivningens jurist har gjort fick romerna heller inte hjälp från stadens socialjour. Stadens tjänstemän svarade att nödhärbärget är för helsingforsare och att icke-registrerade medborgare utanför EU inte får service. Senare sades också att ett villkor för att få övernattning är att romerna återvänder till sitt hemland efter det.

I klagan rapporterades det bland annat om förfrusna fingrar.

Efter den första natten ställde privatpersoner upp och erbjöd härbärge.

Senare sades också att ett villkor för att få övernattning är att romerna återvänder till sitt hemland efter det.

Också diskrimineringsombudsmannen har gjort ett klagomål.

Staden uppfyller kriterierna

Enligt utkastet till utlåtande som Helsingfors stad har gjort, har staden uppfyllt kriterierna om att jämlikt erbjuda nödinkvartering åt alla som behöver sådan. Enligt utlåtandet har nödinkvarering ordnats efter individuell behovsprövning åt alla som har varit i behov av den. Det här ska ska ha skett i samarbete med många olika instanser. Helsingfors stad köper också in nödinkvartering av privata serviceproducenter.

Enligt stadens utlåtande har man agerat rätt och anser att klagomålen inte borde leda till vidare åtgärder. Biträdande stadsdirektör Laura Räty presenterar utlåtandet som ska skickas till biträdande jo på stadsstyrelsens möte på måndag kväll.

Yle Helsinki/Varpu Helpinen

Diskussion om artikeln