Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Anne Berner vill bolagisera vägar och järnvägar och förnya taxibranschen

Från 2016
Uppdaterad 04.05.2016 14:00.
Anne Berner förklarar reformidén - Spela upp på Arenan

Kommunikationsminister Anne Berner (C) vill att vägar, järnvägar och farleder som nu är i statens ägo bolagiseras. Ett bolag som till 100 procent ägs av staten ska enligt planerna äga trafiklederna.

Frågan om att bolagisera trafiklederna ingår i en grundläggande reform av landets trafiksektor som den trafikansvariga ministern Berner presenterade i dag. Ett mål med reformen är att trafiknätverket sköts enligt affärsmässiga principer.

Tanken är att ett helt statsägt bolag delvis tar över vägar, järnvägar och farleder. Statsbolaget bekostar skötsel och underhåll av trafiklederna och får inkomster i form av avgifter från dem som använder lederna.

- På det viset kan staten snabbt frigöra pengar för andra ändamål som vård, utbildning och avbetalning på statsskulden, säger Berner.

Enligt henne handlar det om budgetmedel på mer än tio miljarder euro.

Bränsleskatten kan sänkas

I och med att väganvändare som bilister är med om att bekosta vägunderhållet genom någon form av användaravgifter, kan skatter som i dag bärs upp av bilister sänkas, är logiken i förslaget. Det gäller enligt Berner bland annat bränsleskatter.

Det är en fördel om kunderna betalar bara för de tjänster de faktiskt använder.

Kommunikationsminister Anne Berner

- Vem skulle inte vara beredd att betala avgifter om man vet att pengarna går till ett bolag som använder pengarna till trafikinvesteringar och inget annat, säger Berner.

Hon tar telefontrafikens historia som exempel. Bolag har tagit över tjänsterna av statliga myndigheter och i dag bekostar telefonanvändare mobiltelefonnätet.

- Det är en självklarhet för var och en av att betala anslutningsavgifter och samtalstaxor som används för att underhålla telefonnätet och göra investeringar.

Regeringspartierna är med på noterna

När det gäller användaravgifter för bilister förlitar sig Berner på möjligheter som mobiltrafiken ger. Hon framhåller samtidigt att finländarnas integritetsskydd inte ska rubbas.

Minister Berner betonar att trafiklederna fortsätter att vara i statens ägo, eftersom bolaget som tar över dem ska vara helt och hållet statsägt.

- Det är inte fråga om privatisering, fastslår hon.

Regeringspartierna har inte fattat några beslut om reformen, men de har enligt Berner förbundit sig att utreda förslaget.

Målet är att det nya statsbolaget inleder sin verksamhet år 2018.

Taxibilar vid centralstationen i Helsingfors
Bildtext Taxitrafiken ska avregleras, men fortsättningsvis förutsätta licens.

Taxin ska få plocka upp dig var som helst

Kommunikationsminister Berner presenterar också förnyelser för taxibranschen. Hennes förslag går ut på att det fortsättningsvis krävs licens för taxitrafik, men att lovet ges till taxiföretag och inte till de enskilda chaufförerna.

Småskalig taxiverksamhet ska inte förutsätta licens. Det gäller förare som omsätter mindre än 10 000 euro per år.

- På det viset sänks tröskeln för unga att först bli taxichaufförer på deltid för att senare bli företagare, säger Berner.

Samtidigt vill hon att taxibolagen får konkurrera med varandra genom att själva slå fast sina taxor.

En del andra regleringar i taxitrafiken borde också skrotas, enigt Berner. Det ska inte längre finnas några kvoter för hur många taxilicenser som beviljas på en ort. Taxichaufförerna ska inte heller vara bundna till vissa stationer, utan de ska få plocka upp kunder var som helst.

Det ska vara möjligt att fånga en taxi i flykten, som i många andra länder.

Kommunikationsminister Anne Berner

Sannfinländarnas ordförande, utrikesminister Timo Soini meddelar att han motsätter sig Anne Berners förslag om taxitrafiken. Berner säger för sin del att de två är överens om att det lönar sig att höra hurdana kommentarer förslaget får från berörda parter när frågan nu går på remiss.

De nya reglerna för taxibranschen ingår i ett stort lagpaket som föreslås för att samla regleringen av transportbranschen till en transportbalk i lagen.

Diskussion om artikeln