Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hemvårdare i Ingå slutar dosera mediciner

Från 2016
Uppdaterad 04.05.2016 14:00.
Mediciner i väska.
Bildtext Personalen har inte tid att i lugn och ro sköta om dispenseringen.
Bild: Yle/Monica Forssell

Det sker för många missar med doseringen av mediciner till hemvårdens klienter i Ingå. Kommunen föreslås därför köpa doseringstjänsten i stället för att sköta den själv som hittills.

Ingå gick in för att fylla medicindosetterna själv då riksdagens justitieombudsman 2013 slog fast att läkemedelesdispenseringen är en av kommunernas lagstadgade skyldigheter och att det inte får kosta klienten något extra om dosetterna fylls maskinellt på ett apotek.

Men felen i doseringen har tydligt ökat sedan kommunen tog över. Orsaken är att hemvårdens personal inte har tid att i lugn och ro sköta dispenseringen. Följderna för klienterna sägs ha varit ringa men också de fallen ökar personalens arbetsbörda.

"Allt rapporteras"

Inom hemvården i Ingå är man noggrann med att rapportera alla fall. Också sådana fall rapporteras där feldoserade mediciner inte hinner köras hem till klienten förrän de upptäcks, poängterar vårdenhetschefen i Ingå Camilla Biström. Hon ansvarar för bland annat hemvården.

- Vi rapporterar både missar och nära ögatsituationer i ett dataprogram. Det kan har skett lika många missar tidigare när rapporteringen inte var lika noggrann.

Arbetet med att förbättra medicinsäkerheten fortsätter.

- I år har vi gått in för att ytterligare kontrollera doseringen så att en arbetskamrat kontrollerar dosetten innan den körs ut, säger Biström.

Det är både sjukskötare och närvårdare inom hemvården som fyller dosetterna i Ingå.

Grundtrygghetschefen föreslår nu att kommunen börjar upphandla tjänsten på apoteket från och med juli. Grundtrygghetsnämnden tar ställning till förslaget den här veckan.

Artikeln kompletterades onsdagen den 20 april 2016 vid 11.30-tiden med uppgifterna att hemvården i Ingå också rapporterar nära ögatsituationer och med kommentarerna av Camilla Biström.

Diskussion om artikeln