Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Läkare skakade över de papperslösas köldskador - Helsingfors säger sig agera rätt i att neka nödinkvartering

Från 2016
Uppdaterad 04.05.2016 14:00.
äldre romsk kvinna tigger mitt i trafiken med pappmugg
Bildtext Läkarna på Global Clinic har skakats av de köldskador de råkat på hos sina patienter i vinter. Arkivbild.
Bild: Yle

Helsingfors stad behandlade i måndags ett utlåtande till biträdande justitieombudsmannen efter att de i vintras nekat romer nödinkvartering. Ärendet bordlades ändå.

Råkar du vara papperslös i Finland befinner du dig kanske i Helsingfors. Det är lättast att hitta både sysselsättning och hjälp i stora städer.

Trots att det är lättare att vara papperslös i en större stad är det inte lätt i Finland.

Den gångna vintern var rätt mild, men under några vinternätter sjönk temperaturen till närmare minus 30.

Myndigheterna flyttar över ansvaret på varandra men i princip är det finska staten som är ansvarig för att grundrättigheterna uppfylls för alla som befinner sig på finskt område.

― Markus Himanen

De här iskalla nätterna var svåra för de papperslösa, bland annat försökte en grupp romer få nödinkvartering av Helsingfors stad men blev nekade.

Den här incidenten har nu lett till två klagomål till biträdande justitieombudsman som kräver en förklaring av Helsingfors stad. Staden säger i sitt svar att man har agerat enligt rådande lagstiftning. I går bordlade stadsstyrelsen ändå ärendet.

"Staden undviker ansvar"

Markus Himanen från medborgarorganisationen Vapaa Liikkuvuus säger att myndigheterna, i det här fallet Helsingfors stad, undviker det ansvar de har i frågan.

Vem är det som sist och slutligen är ansvarig?

- Bra fråga. Myndigheterna flyttar över ansvaret på varandra men i princip är det finska staten som är ansvarig för att grundrättigheterna uppfylls för alla som befinner sig på finskt område.

I Helsingfors finns det olika grupper av människor som inte är finska medborgare och står utanför boendetjänsterna. De har inte rätt till till exempel Sanduddsgatans nödinkvartering eftersom de inte är skrivna i Helsingfors.

En stor grupp av dessa är EU-medborgare som inte har registrerat sig i Finland eller som av andra orsaker fallit ur socialsystemet. Av dessa är många romer från Rumänien och Bulgarien, men det finns också andra nationaliteter och minoriteter.

Asylsökande från konfliktländer som Irak och Afghanistan kommer allt mer att få negativa beslut på sina uppehållstillstånd.

― Markus Himanen

Sedan finns också gruppen så att säga “riktiga” papperslösa som inte har något slags uppehållstillstånd alls i Finland. Det kan handla om ett negativt utslag på en asylansökan och att personen då inte har kunnat avlägsnas från landet.

- Det kan till exempel vara svårt att få ursprungslandet att ta emot människor som skickas tillbaka mot sin vilja, säger Markus Himanen.

Oklart om papperslösa ökar

Den här gruppen papperslösa kommer att öka, tror Himanen.

- Asylsökande från konfliktländer som Irak och Afghanistan kommer allt mer att få negativa beslut på sina uppehållstillstånd, säger han.

Jemina Heinonen som är informatör och koordinator på Global Clinic, den enda kliniken för papperslösa i Finland, säger däremot att det är omöjligt att veta om deras patienter kommer att öka i antal. På Global Clinic får personer som inte har rätt till kommunal hälsovård hjälp, man gör inte skillnad på sina patienter. Kliniken ha sidomottagningar också i andra städer i Finland.

Till och med våra garvade läkare blev skakade av de köldskador de stötte på hos de papperslösa i vintras.

― Jemina Heinonen

På kliniken har man ännu inte märkt av det, men stiger antalet patienter kan det bli svårt att jobba eftersom man redan nu tampas med små resurser mot det stora behovet av hjälp.

Svåra köldskador trots rätt mild vinter

Det som däremot märktes på kliniken var det akuta behovet av nödinkvartering i vintras.

- Till och med våra garvade läkare blev skakade av de köldskador de stötte på hos patienterna i vintras, säger Heinonen.

Är du papperslös har du ingen rätt till hälsovård, men måste däremot erbjudas kritisk akutvård. Svåra köldskador kan leda till kallbrand vilket i sin tur kan leda till amputation.

Den nuvarande tolkningen av lagen gör att vi vårdar de papperslösa till ett betydligt dyrare pris än vi kunde.

― Jemina Heinonen

Heinonen säger att så länge vi endast erbjuder icke-registrerade personer akut vård kommer slutsumman att landa på mycket mera än om de skulle ha samma rättigheter som till exempel asylsökande. Hon menar att alla papperslösa borde få vård i rätt tid, alltså den grundvård som också asylsökande är berättigade till.

Icke-registrerade personer måste alltså vänta tills sjukdomen blir akut för att få hjälp.

Som ett exempel kan tas priset för en infektion som inte vårdas genast utan sprider sig och gör att intensivvård och operationer kanske behövs. Med priset för intensivvården kunde man troligen betala flera nödinkvarteringar för papperslösa. Vård i rätt tid kunde undvika operations- och intensivvårdsavgifter, menar Heinonen.

Skattepengar går åt i onödan

Att inte ge vård i startskedet av en sjukdom blir också dyrare när patienten måste vänta tills sjukdomen blir akut innan denne kan söka vård, menar Heinonen.

- Den nuvarande tolkningen av lagen gör att vi vårdar de papperslösa till ett betydligt dyrare pris än vi kunde och att patienten måste vänta tills sjukdomen blir akut och därigenom måste lida mycket mer.

Finland borde kunna vara bättre.

― Markus Himanen

Markus Himanen från Vapaa Liikkuvuus önskar att Helsingfors stad skulle erkänna att det beslut de gjorde gällande romerna i vintras inte var grundlagsenligt. Han hoppas att man skulle besluta om att liknande förfarande varken är mänskligt eller smart.

- Staden har haft en logik om att ifall man inte erbjuder någon nödinkvartering kommer det inte heller människor hit som behöver sådan, säger Himanen.

Han säger också att vi i Finland inte kan behandla romer så som de behandlas i sina hemländer, där myndigheterna förstör människor och egendom på ett helt diktatoriskt sätt.

- Finland borde kunna vara bättre, det är inte enligt de mänskliga rättigheterna eller grundlagen att behandla människor som skräp.

Helsingfors stadsstyrelse behandlade i måndags ett utkast till det utlåtande som biträdande justitieombudsmannen kräver efter de klagomål som kommit in mot staden. Enligt utkastet har staden agerat rätt och anser att klagomålen inte borde leda till vidare åtgärder. Stadsstyrelsen beslöt att bordlägga ärendet. Biträdande justitieombudsmannen vill ha svar senast nästa veckas fredag.

Tiggare.

Helsingfors stad: Rätt att neka romer natthärbärge

Östeuropeiska romer lämnades ute i minus 25 grader.

Diskussion om artikeln