Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborg grupperar stadens fastigheter för att spara pengar

Från 2016
Uppdaterad 17.05.2016 14:08.
Lönnbergska fastigheten i Karis.
Bildtext Lönnbergska fastigheten i Karis ska också placeras i en portfölj. Sannolikt landar den i underhållsportföljen, tror koncernsektionens ordförande Anders Walls.
Bild: YLE/Bubi Asplund

Arbetet med att effektivera Raseborg fram till år 2020 framskrider i rask takt. En av åtgärderna är att se över hur staden hanterar sina fastigheter och genom det spara upp till en miljon euro.

Raseborgs stad har med hjälp av företaget Inspira och cirka 20 000 euro jobbat fram en modell med sju så kallade portföljer. Alla stadens drygt 200 fastigheter grupperas och placeras in i någon av de här sju portföljerna.

För varje portfölj finns det en klar ansvarsfördelning och någon avdelning eller tjänsteman som ser till att allt fungerar som det ska.

Koncernsektionen i Raseborg behandlade förslaget till portföljer på sitt senaste möte. Sektionens ordförande Anders Walls (SFP) säger att man ännu ska fundera på om man kunde minska på antalet portföljer, men på mötet kändes fördelningen naturlig.

Anders Walls (SFP) är ordförande för stadsstyrelsen.
Bildtext Anders Walls säger att portföljfördelningen ska kunna behandlas i fullmäktige i maj.
Bild: Yle/ Christoffer Westerlund

Koncernsektionen ska behandla portföljerna igen i maj innan man skickar iväg ärendet till stadsstyrelsen och fullmäktige.

1) Användningsportföljen

I den här portföljen finns fastigheter som är i gott skick och bara behöver normalt underhåll. De fastigheterna är i användning och behövs i stadens ägo.

2) Reparationsportföljen

Fastigheter som staden behöver, men som måste genomgå större renoveringar placeras i reparationsportföljen.

3) Portföljen för fastigheter som kan säljas

De fastigheter som staden inte vill ha, och som kan säljas bort utan problem, placeras i den här portföljen.

4) Portföljen för hyresbostäderna

De hyresbostäderna staden äger direkt eller som finns i stadens fastighetsbolag läggs i en och samma portfölj.

5) Utvecklingsportföljen

I den här portföljen placerar staden de fastigheter som det måste göras något åt innan de kan gå vidare till nästa stadium. Det kan handla om att sälja en fastighet, men att det först behövs en planändring innan fastigheten kan säljas för att ändra användningsändamålet för fastigheten.

6) Underhållsportföljen

Här finns fastigheter som behövs kanske bara en tid eller tillfälligt, men som är i behov av vissa nödvändiga reparationer för att hålla byggnaden i bruksskick. Det kunde till exempel vara Lönnbergska fastigheten i Karis.

7) Anskaffningsportföljen

I den finns de fastigheter staden behöver köpa så som en tomt för ett nytt daghem.

Företaget Inspira

Företaget Inspira är ett dotterbolag till kreditinstitutet Kommunfinans som ägs av den kommunala sektorn.

Inspira erbjuder rådgivning inom olika områden för finansiering.

Inspiras kunder är den offentliga sektorn och företag som erbjuder sina tjänster till den offentliga sektorn.

Källa: Inspiras hemsida.

Diskussion om artikeln