Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Tre stora projekt på Sköldvikområdet

Från 2016
Uppdaterad 04.05.2016 14:00.
nestes oljeraffinaderi i sköldvik i borgå 18.04.16
Bild: Yle/Stefan Härus

Det pågår tre stora projekt på Nestes raffinaderiområde i Sköldvik i Borgå.

För två månader sedan körde arbetena igång med att spränga berg för Nestes nya SDA-anläggning. Arbetena med stenmassorna kommer att pågå fram till oktober. SDA står för solvent deasphalting, vilket innebär att man separerar råolja från till exempel asfalt eller bitumen.

Separationsanläggning

SDA-anläggningen bygggs på det gamla bostadsområdet i Sköldvik, där det också i tiderna fanns en livsmedelsbutik. Anläggningen ska vara färdig år 2017.

agas väteanläggning uppförs i sköldvik i borgå 2016
Bildtext Här byggs en anläggning för vätgasproduktion.
Bild: Yle/Stefan Härus

Vätgasproduktion

I närheten av SDA-anläggningen bygger Oy Aga Ab en anläggning för vätgasproduktion. Anläggningen byggs invid bolagets anläggning för tillvaratagande av koldioxid. Den anläggningen ska stå klar i sommar.

Stort kraftverk

Det tredje större projektet på Sköldvikområdet är bygget av ett 12 000 kvadratmeter stort kraftverk. Byggherre är Kilpilahden Voimalaitos Oy. Kraftverket kommer bland annat att omfatta ett pannkärlsområde och en ångturbin.

Kraftverket kommer att använda fasta, flytande och gasformiga petrokemiska biprodukter från raffinaderiet samt naturgas för att producera processånga och mottrycksel.

Schaktningsarbetena är igång och själva bygget startar på sommaren. Kraftverket ska vara färdigt år 2018. På tisdag ska byggnads- och miljönämnden i Borgå ta ställning till bygglovsansökan.

Förnybar diesel ett trumfkort

Att det händer och sker på Nestes raffinaderiområde är ett tecken på att Neste har vind i seglen. Produktionen av förnybar diesel är en framgång och utgör idag 44 procent av bolagets totala vinst.

Det förnybara dieselbränslet (NEXBTL) har betydande fördelar då det gäller prestanda och utsläpp. Neste omvandlar genom vätebehandling vegetabiliska oljor, avfall och restprodukter till ett bränsle av premiumkvalitet.

Senior vice president lars Peter Lindfors vid neste 2016
Bildtext Teknologidirektör Lars Peter Lindfors.
Bild: Yle/Stefan Härus

- Ute i stora världen används vår förnybara diesel av till exempel Googles bussar i Silicon Valley i USA. Det har gjorts över 1 000 testflygningar av flygplanstillverkaren Boeing och av flygbolaget Lufthansa, så förnybar diesel är starkt på kommande, säger teknologidirektör Lars Peter Lindfors vid Neste.

Förnybara bränslen kommer att öka

Lindfors konstaterar att arbetet med att utveckla den förnybara dieseln har varit ett stort teamarbete bland Nestes ingenjörer.

- Det har också gjorts ett stort arbete med att göra begreppet förnybar diesel känt, men det tar alltid ett antal år innan informationen om nya produkter når människors medvetanden, säger Lindfors.

Produktionsdirektör Jukka Kanerva vid Neste räknar med att användningen av de förnybara bränslena kommer att öka i snabb takt i framtiden.

- Vi räknar med att en bit in på 2020-talet kommer cirka 20% av bränslena att vara förnybar energi. De fossila bränslena minskar i samma takt, säger Kanerva.

Neste har allt sedan 1980-talet varit en föregångare då det gäller att utveckla miljövänliga bränslen. Det började på 1980-talet med den blyfria bensinen. Idag är det förnybar diesel som är bolagets trumfkort.

nestes oljeraffinaderi i sköldvik i borgå 18.04.16
Bild: Yle/Stefan Härus

Diskussion om artikeln