Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Åbobor fick ryta till om cykeltrafiken

Från 2016
Uppdaterad 03.05.2016 14:50.
Kommentarer om cykeltrafiken i Åbo på karta över staden.
Bildtext Kartan över Åbo blev snabbt fylld av pilar, streck och lappar.
Bild: Yle / Mattias Simonsen

Fler cykelvägar, bättre säkerhet och mer utrymme för cykelparkering i centrum. Det var några av kommentarerna som dök upp då Åbobor fick säga sin åsikt om stadens trafikplanering för nederländska konsulter.

Det handlar om Åbo stads samarbete med den nederländska cykelambassaden. Tre konsulter från cyklingens förlovade land ska under tre dagar arbeta för att göra Åbo mer cykelvänligt.

Konsulterna Herbert Tiemens, Lennart Nour och Rico Andriesse anlände till Åbo på måndagen och hade hunnit bekanta sig med staden i en hel dag innan de mötte stadsborna i Trädgårdsgatans auditorium på måndag kväll.

Runt 40 cykelentusiaster hade samlat sig i utrymmet i hopp om att få sin röst hörd.

Gruppdiskussioner med konsulterna

Efter en kort introduktion om hur stadsplaneringen rör sig kring cykeln som fortskaffningsmedel i Nederländerna var det dags för gruppdiskussioner.

I en grupp diskuterades korsningarna, i en grupp diskuterades cykelvägar och i den tredje fick man fråga och säga till om cykelparkeringsmöjligheter.

Träcykel och karta över Åbo.
Bildtext Nederländarna hade hämtat med sig en cykel gjord av trä.
Bild: Yle / Mattias Simonsen

Här syntes ingen stereotypisk finsk blyghet. I stället började de vilda förslagen genast ramla in.

- Gör hela centrum fritt från bilar!

- Bygg en bro för cyklar från universitetsområdet över Aura å!

- Varför?!

- Varför inte?!

Då konsulten Lennart Nour nämnde hur man gjort i staden Groeningen – där man förbjöd bilar att åka tvärs genom centrum – möttes han av ovationer.

- Så måste vi också göra i Åbo!

"Fantastiskt att ett sådant här tillfälle ordnas"

En av dem som har en förstahandserfarenhet från skillnaderna mellan de nederländska och finska trafikkulturerna är Marlon Richert, en nederländare som nu i åtta år har bott i Åbo.

Han välkomnar stadens initiativ om att hämta in expertis från hemlandet.

- Jag tycker att det är fantastiskt att ett sådant här tillfälle ordnas. Cyklingen måste få mer uppmärksamhet i Åbo. Jag tycker att utvecklingen har gått åt rätt håll, men vi har en lång väg framför oss. Mycket kan ännu förbättras, säger Richert.

Marlon Richert
Bildtext Marlon Richert deltog ivrigt i flera diskussionsgrupper.
Bild: Yle / Mattias Simonsen

Richert diskuterade ivrigt både cykelvägar och hur dåligt vissa korsningar fungerar i Åbo under tillfällets gång och berättar efter att diskussionen tagit slut vad han vill förbättra i staden.

- Jag tycker att vi kunde göra cykeltrafiken mycket mer säker. Trafikplaneringen kunde vara mindre bilcentrerad. En stor del av staden är designad för biltrafiken. Cyklister ställs mer på samma linje som fotgängare, vilket inte alltid är idealt. Övergångsställena är också väldigt dåligt planerade för cyklister, säger Richert.

"Fanns helt tydligt behov för diskussion"

Bilisternas attityder och den allmänna säkerheten för cyklister var populära tongångar i alla diskussionsgrupper. En som också tycker att säkerheten ska förbättras är Anna Rantasuo.

- Jag ville också lyfta fram hur det är att ta sig in i centrum med barn. Jag tycker att det är viktiga frågor, säger Rantasuo.

Anna Rantasuo
Bildtext Anna Rantasuo vill att Åbo ska satsa på parkeringsmöjligheter också för cyklister.
Bild: Yle / Mattias Simonsen

Rantasuo parkerade sig snabbt vid gruppdiskussionen om parkeringsmöjligheter för cyklister. Ett område som måste förbättras och som också kunde minska på mängden cykelstölder, säger hon.

- Helt tydligt fanns det ett behov för ett liknande tillfälle. Människor ventilerade sina åsikter en hel del, så det var väldigt intressant, konstaterar Rantasuo.

Tidigare hade också konsulten Tiemens påpekat att lyckade cykelparkeringsmöjligheter i kärncentrum i Nederländerna har lett till att affärernas ekonomi blomstrat.

Herbert Tiemens, cykelkonsult.
Bildtext Herbert Tiemens antecknar flitigt under gruppdiskussionen.
Bild: Yle / Mattias Simonsen

Då cyklarna lämnas härs och tvärs framför skyltfönster blir resultatet det motsatta, berättar han.

Åbocyklisterna efterlyser konkreta åtgärder

Den nederländska trion kommer nu att fortsätta att bekanta sig med staden under tisdag och onsdag, innan man presenterar sina förslag.

Både Richert och Rantasuo är överens om att konsulternas synpunkter måste påverka beslutsfattandet i staden.

- Jag hoppas att de kan föra fram konkreta åtgärder. Gällande specifika korsningar och både nya och förbättrade cykelvägar, säger Richert.

Konsulterna kommer att presentera sina resultat på onsdag kväll i samma auditorium.

Diskussion om artikeln