Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

100-årigt fabriksområde kan bli hem för hundratals Åbobor

Från 2016
Uppdaterad 04.05.2016 14:00.
Pukkilas gamla kakelfabrik i Åbo.
Bild: Yle/Lotta Sundström

Ett nytt bostadsområde kan komma att byggas i Långbacka i Åbo, på det område där Pukkilas kakelfabrik tidigare verkat i över hundra år. Stadsplaneringschef Timo Hintsanen välkomnar planerna, men säger att det kommer att ta tid innan områdets framtid klarnar.

Området är tolv hektar stort och ligger intill Nådendals snabbväg i stadsdelen Långbacka. I grannkvarteret finns köpcentret Manhattan, på andra sidan vägen till Nådendal finns den delvis tömda postcentralen. Pukkilas kakelfabrik har en lång historia och har varit verksam på området sedan 1903. Verksamheten upphörde under hösten 2016 då tillverkningen av flyttades utomlands. Nu har också försäljningen av kakel flyttats till en lokal i Reso.

Kakelfabriksområdet i långbacka i Åbo.
Bild: Yle/Lotta Sundström

Att det drar ut på tiden innan det kan bli nytt liv i fabriksområdet beror enligt Hintsanen på att hela området kring Nådendals snabbväg ska ses över. Stora områden står tomma också bakom postcentralen, kring godsstationen och i Ojaharju där snabbvägen delas.

Problemet stavas Nådendals snabbväg. Av lederna in till och ut från Åbo är det redan nu här det skapas mest rusning, berättar Hintsanen. Att det är statens landsväg innebär vissa begränsningar, och högre tillåtna hastigheter. Om det ska byggas nya bostadsområden i området hoppas Hintsanen på att vägsnutten kunde övergå till att bli stadens gatuområde. Då kunde nya korsningar byggas till de nya områdena, och hastigheterna kunde sänkas för att minska på bullret.

kakelfabriksområdet i långbacka i Åbo.
Bildtext Området omfattar kring tolv hektar mark.
Bild: Yle/Lotta Sundström

Området är en av de helheter som det fästs uppmärksamhet vid då Åbo stads generalplan bearbetas. Arbetet med den kommer enligt Hintsanen att fortsätta ännu år 2017. Först året därpå kan det bli dags för planändringar som kunde möjliggöra nya bostäder på fabriksområdet. Nya ägaren Heikki Vaiste meddelar att ansökan om planändring lämnats in i måndags.

Hintsanen anser att Pukkilas fabriksområde kunde lämpa sig bra för bostäder. Området ligger nära centrum och även om Nådendals snabbväg går alldeles intill är det ändå ett rätt så skyddat område.

Pukkilas före detta kakelfabrik i Åbo.
Bildtext Hallarna kommer troligen att rivas.
Bild: Yle/Lotta Sundström

En del av de gamla stenbyggnaderna på området kan komma att skyddas, men industrihallarna kommer troligen att få väja för nybyggen. Museicentralen ska få säga sitt om byggnaderna, men också Vaiste själv vill värna om områdets historia och bevara åtminstone en av fabriksbyggnaderna.

- Byggnaden har en lång historia. Man måste nog respektera och framhäva traditioner och lämna kvar något som visar för kommande generationer vad här en gång funnits, säger Vaiste.

Åbobaserade Pukkila
Bildtext Den här gula byggnaden kan höra till de som bevaras.
Bild: Yle/Nora Engström

Pappren har lämnats in och nu väntar Vaiste på att industriområdet genom en planändring ska kunna bli ett bostadsområde. Men Vaiste är beredd på att väntan kan bli lång.

Jag frågar Vaiste när han tror att något kan börja resa sig på området ifall planerna välkomnas av stadens beslutsfattare.

- Är du från Åbo? undrar Vaiste skämtsamt.

- Nog ska någon bygga på den här tomten alltid, skrattar Vaiste och tillägger: kanske mina barnbarn.

Kakelkross.
Bildtext Kakelrester ligger kvar på fabriksområdet.
Bild: Yle/Lotta Sundström

Diskussion om artikeln