Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Skärpt bevakning vid Kuppis sjukhus - personalen har hotats

Från 2016
Uppdaterad 03.05.2016 14:50.
Psykiatriska sjukhuset vid Åbo stadssjukhus
Bildtext Kuppis sjukhus i Åbo.
Bild: Yle/ Nora Engström

Utredningarna kring den psykiatriska vården i Åbo utvidgas. Under våren ska alla slutna avdelningar synas.

Efter att det uppdagades fall av vanvård på den psykiatriska avdelningen G1 har antalet patientplatser minskats från femton till tio. Samtidigt har den nattliga personalstyrkan ökat så att det alltid finns tre vårdare på plats av vilka en leder vårdarbetet.

En annan ändring är att övervakningen skärpts. Främst beror det på att personalen hotats på olika sätt. Katariina Korkeila, direktör för serviceområdet, säger att det handlat om hot som kommit per mejl och på sociala medier och att en del av dem nu undersöks av polisen.

Psykiatriska sjukhuset i Åbo
Bild: Yle/Nina Bergman

Vården ska utvecklas

Klart är att flera omorganiseringar blir aktuella. Inte minst för att verksamheten nu är förlagd till en gammal byggnad som inte uppfyller kraven på ändamålsenlig vård och som saknar egna rum för patienterna.

Nu ska staden utreda hur mentalvårds- och missbrukarservicen ska utvecklas och omorganiseras innan den slås samman med de psykiatriska tjänsterna vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Under våren ska de geriatriska avdelningarna G1 och G2 slås ihop. Samtidigt bildas en enhet som ska skräddarsy vården för patienterna. Den sker antingen hemma eller på en annan vårdplats. Patienter som bor hemma ska också kunna ringa till sjukhuset dygnet runt.

Vården av patienter med allvarliga minnesstörningar ska också utvecklas med hjälp av bättre samarbete. Mycket ska ännu utredas och utvecklas. Det här gäller bland annat arbetsfördelningen mellan avdelningarna, organiseringen av chefsarbetet och vem som ansvarar för vad.

Bild: Yle/Hanna Nordenswan

Utredningarna fortsätter

Det var i februari som misstankar om vanvård och misshandel vid Kuppis psykiatriska sjukhus avslöjades. Staden gjorde en intern utredning om läget redan 2013. Trots utredningen tros vanvården ha fortsatt. Ingen av de anställda som tidigare pekades ut jobbar kvar på avdelningen, säger Korkeila. En del har slutat vid stadens tjänst medan andra fortsatt på andra avdelningar, säger hon.

Efter avslöjandena inleddes en ny utredning som inte är avslutad. Förutom den interna utredningen pågår flera andra utredningar kring missförhållandena på G1. Även Valvira, Regionförvaltningsverket i sydvästra Finland, Polisinrättningen i sydvästra Finland och Fimea granskar avdelningen.

Diskussion om artikeln