Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Förening vill fortsätta värna om både fiskare och fiskar i Östnyland

Från 2016
Sångsvanar i Borgå å
Bildtext Sångsvanarna trivs i Borgå å
Bild: Yle/Stefan Paavola

Vattendragen i Östnyland har blivit allt mer betydande som fiskeområde under de senaste åren. Inom projektet Jokitalkkarit, Åarnas gårdskarlar, försöker man hålla balans på fiskstammarna samtidigt som man beaktar fritidsfiskarnas intressen. Den planterade fisken ska tillåtas växa och föröka sig innan den fiskas upp.

Trevligt gårdskarlsjobb

Sampo Vainio från föreningen Vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå å är iktyonom och trivs som ågårdskarl.

Det är ett jobb, men ett trevligt sådant, säger Vainio.

Mycket att göra

Sampo Vainio har många arbetsuppgifter, delvis ute på fältet, där han bland annat lägger ut fiskyngel, forskar och restaurerar. Dessutom är det en hel del kontorsjobb, som att göra rapporter, planera och få ärenden beträffande fiskevård och fiske att gå vidare.

Iktyonom Sampo Vainio
Bild: Yle/Stefan Paavola

Det finns en stark vilja

Ågårdskarlarna behövs för att åarna har varit i dåligt skick. Fiskbestånden har varit låga och arterna har inte varit intressanta för fritidsfiskare. Vattenkvaliteten har också varit dålig.

Det finns en stark vilja att få dessa vattendrag i bättre skick och fiskbestånden större, säger Vainio.

En hel del har det också hänt under de senaste åren då ågårdskarlarna har varit verksamma. Strävan är att få en del arter att börja föröka sig naturligt igen. Med detta har man delvis lyckats. Numera slipper släppa ut yngel av till exempel öring.

Ågårdskarlarna behövs ännu

Enligt Sampo Vainio har arbetet gett resultat, vilket motiverar till att fortsätta. Den nya fiskelagen som träder i kraft 2019 medför stora förändringar.

Då vill vi vara med och se hur förändringarna påverkar fiskandet och fiskarna.

Pimplandet hotar inte beståndet

På vintern pimplas det mycket på Borgå å och vid dess mynning. Sampo Vainio tror inte att det är ett hot mot beståndet.

Det kan hända att gösen minskar i ån på grund av pimplandet, men alla gösar simmar inte just där.

Fisktrappan ska förbättras

Kraftverket i Strömsberg är en utmaning för vandringsfisken. En del arter klarar fisktrappan bra, men laxarterna hittar inte alltid ingången. Det är nu under arbete.

Å andra sidan har två havsöringar fångats i Orimattila, så de har klarat alla tre trappor.

Framtiden osäker

Fortsättningen för dessa ågårdskarlar är osäker då man som bäst väntar på beslut från kommunerna om det finns vilja att fortsätta finansiera verksamheten.

Projektet Jokitalkkari startade 2012 i föreningen vatten och luftvård för Östra Nyland och Borgå ås regi.

Jokitalkkari är i gång i åarna i Östnyland, Kymmenedalen och Päijänne-Tavastland. I Östnyland berör satsningen Borgå å, Sibbo å, Svartsån, Illby å, Forsby å, Lovisa å och Tessjö å.

Diskussion om artikeln