Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Nu ska polisens utlänningskontroller utredas

Från 2016
Uppdaterad 04.05.2016 14:00.
polisbil
Bildtext Nej till etnisk profilering. Helsingforspolisen ska ge en utredning som visar att man inte har gjort utlänningskontroller på fel grunder.
Bild: YLE/Tobias Silvander

Diskrimineringsombudsmannens byrå kommer att begära en utredning av Helsingforspolisen. Byrån har blivit kontaktad gällande polisens utlänningsgranskningar och flera har känt sig etniskt profilerade.

Polisen har enligt lagen rätt att kontrollera om en person som inte är finländsk medborgare har laglig rätt att vistas i landet. Den senaste tidens intensifierade utlänningskontroller har ändå väckt anstöt, speciellt på sociala medier.

- Det är viktigt att polisen är tydlig med att det inte handlar om etnisk profilering, säger Robin Harms, specialsakkunnig vid diskrimineringsombudsmannens byrå.

Tydlig dokumentation viktig

När polisen gör utlänningskontroller borde de ske öppet med en noggrant formulerad plan och enligt fastställda kriterier.

Om etnisk profilering har skett är det ett allvarligt brott och ett tjänstefel som ska polisanmälas.

Robin Harms, specialsakkunnig, Diskrimineringsombudsmannens byrå

Det borde också finnas någon form av dokumentation på kontrollerna, så att man kan bevisa att det inte handlar om etnisk profilering.

- Ingen ska känna sig utvald på grund av till exempel hudfärg. Om det har skett är det ett allvarligt brott och ett tjänstefel som ska polisanmälas, säger Harms.

Robin Harms, diskrimineringsombudsmannens byrå, sakkunnig
Bildtext Robin Harms leder enheten för diskrimineringsärenden vid diskrimineringsombudsmannens byrå.
Bild: Yle/Carina Bruun

Diskrimineringsombudsmannens byrå kommer att begära en utredning av polisen där det klart framgår att polisen har haft en plan, uppsatta kriterier och att det finns dokumentation som bevisar att man inte har gjort sig skyldig till etnisk profilering.

Det finns ju personer med annat etniskt ursprung som är finländska medborgare.

Henri Helminen, Helsingforspolisen

Enligt Henri Helminen vid Helsingforspolisen sker utlänningsgranskningarna oftast i samband med andra utryckningar. I vissa fall, som i det aktuella fallet, kan man också göra så kallade temagranskningar.

- Då gör vi granskningarna på basis av allmän kunskap och analys om att det kan vara fråga om en utlänning.

"Finländare med annat etniskt ursprung"

- Det är inte fel att fråga finländare heller. Det finns ju personer med annat etniskt ursprung som är finländska medborgare, säger Henri Helminen.

Enligt Helminen måste man helt enkelt fråga personerna och tala med dem.

Enligt finländsk lag behöver man inte gå omkring med identitetsbevis. Om personen i fråga inte kan styrka sin identitet med pass eller annat ID-bevis, kan polisen kolla upp personen i sina register. Men om personen inte har haft kontakt med finländska myndigheter tidigare, kan det bli svårare. Då kan polisen göra ett besök till personens hem eller hotellrum för att få se identitetshandlingar.

- Det här beror också mycket på i vilken kontext personen påträffas. Om det klart handlar om en turist, börjar vi knappast leta reda på ID-handlingar, konstaterar Henri Helminen vid Helsingforspolisen.