Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Utvidgat energisamarbete i Norden

Från 2016
Uppdaterad 04.05.2016 14:00.
Nordiska flaggor vajar utanför Harpa-kulturhuset i Reykjavik
Bild: Yle / Ingemo Lindroos

Eldrivna färjor, standardiserade laddningsstationer för fordon och ett marknadsbaserat system för förnybar energi. Det vill Nordiska rådets utskott för tillväxt och utveckling satsa på.

Jorma Ollila utreder energisamarbetet i Norden och han kommer att utnyttja den så kallade Energigruppens förslag i en rapport som ska vara klar om ett år.

- Jag har mina tankar om dessa utmaningar och möjliga lösningar, men jag kommer att lyssna till er och andra aktörer inom energisektorn innan jag offentliggör mina förslag, säger ex-chefen för Nokia Jorma Ollila.

Energigruppens rapport innehåller 31 förslag till hur samarbete inom energi kunde utvecklas i Norden. Av de här förslagen är sju särskilt prioriterade. Bland annat vill gruppen att Danmark, Finland, Norge och Sverige utarbetar ett marknadsbaserat system för att främja produktion av förnybar energi. Dessutom ska de nordiska länderna utveckla ett program för energieffektivitet i energiintensiva industrier.

Förnybar energi och eldriven sjöfart

Norden borde därtill satsa på en gemensam nordisk standard för laddningsstationer för snabbladdning av olika transportmedel som till exempel fartyg, bilar och lastbilar. Tanken är att detta kan leda till ett bredare europeiskt samarbete.

Andra förslag är att öka stödet till Nordisk energiforskning NEF, upprätta en gemensam nordisk slutbrukarmarknad för energi och satsa på utveckling av eldrivna färjor.

- Satsningen på delvis eldriven sjöfart är särskilt viktig med tanke på de strängare kraven på svavelutsläpp från marina bränslen och med tanke på skyddet av Östersjön. Grundtanken i våra förslag är hållbara energilösningar och förnybar energi, säger Lena Asplund, ordförande för Energigruppen.

Jorma Ollila inleder nu sitt utredningsarbete med en rundresa i Europa för att träffa aktörer inom energisektorn. Utredningen blir en genomlysning av det norsdiska energipolitiska samarbetet på 5 – 10 års sikt. Utredningen ska vara klar i början 2017.

Diskussion om artikeln