Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Stockholm kompromissar om Finlandsfärjorna

Från 2016
Uppdaterad 04.05.2016 14:00.
Nyskurat däck på kryssningsfartyg.
Bildtext Kryssningsartygen mellan Åbo och Stockholm har en pressad tidtabell.
Bild: Yle/Rolf Granqvist

Hastigheten i Furusundsleden i Stockholms skärgård har diskuterats och debatterats flitigt de senaste åren. Nu har det fattats ett slutgiltigt beslut i frågan.

Viking Line och Tallink Silja som trafikerar mellan Åbo och Stockholm vill hålla tolv knop på den cirka en landmil långa sträckan medan bland annat fastighetsägarna längs Furusundsleden har klagat på de kraftiga svallvågor som fartygen orsakar.

Länsstyrelsen i Stockholm slog på onsdag fast att den tillfälliga tioknopsbegränsningen för fartyg blir permanent, istället för de 12 knop som gällde innan en utredning om hastigheten i farleden drogs igång för cirka tre år sedan.

Tre av de fyra fartyg som trafikerar rutten Åbo-Stockholm på 24-timmarskryssningar kommer att ges dispens att även i fortsättningen få köra 12 knop på sträckan eftersom samma utredning visar att de kan göra detta utan att skada stränderna. Fartygen är Amorella (Viking Line) samt Baltic Princess och Galaxy (Tallink Silja).

Grace har egna förordningar

Utredningen visar också att det fjärde kryssningsfartyget, Viking Grace, inte kan gå i 12 knop i Furusundsleden eftersom fartyget drar upp avsevärt mer ytsvall än de övriga kryssningsfartygen.

För att även Grace ska kunna hålla tidtabellen har svenska Sjöfartsverket lanserat en lösning som går ut på att Grace endast kör 10 knop på den aktuella farledssträckan, men ges dispens att köra marginellt (0,5 knop) fortare på vissa andra, mindre erosionskänsliga ställen utmed hela farleden.

Viking Line nöjt med kompromissen

Viking Line är nöjt med kompromissen man uppnått med Länsstyrelsen.

Enligt rederiets kommunikationsdirektör Johanna Boijer-Svahnström skulle restiden förlängas med 14 minuter ifall man inte skulle fått igenom hastighetsökningen för Grace med en halv knop på vissa sträckor.

14 minuter låter lite men betyder mycket då fartygen har så korta hamntider från förut, konstaterar Boijer-Svahnström.

Diskussion om artikeln