Hoppa till huvudinnehåll

Bolaget

Framgångsrika workshoppar tog pulsen på Vasas kreativa framtid

Från 2016
Uppdaterad 04.05.2016 14:00.
Frihetsstatyn på torget i Vasa.
Bild: Yle/Mari Latva-Karjanmaa

Sedan årsskiftet har Yle undersökt vilka förutsättningar det finns för olika slag av samarbeten mellan den kreativa branschen och det övriga näringslivet i Österbotten. Under våren har utredningen tagit stora kliv framåt. I början av året satte Yle också upp som mål att hyra ut en del av sina kontorslokaler i Vasa och de första hyresgästerna flyttade in i redan i början av april.

”Vi ville öppna upp utredningen och bjuda in alla intresserade till workshoppar för att så fördomsfritt som möjligt och över branschgränserna kunna se på vilka behov och möjligheter aktörerna i Vasaregionen har i framtiden”, berättar Johan Sundström och Johanna Stenback som håller i utredningen. Sundström, chef för Medieproduktion på Svenska Yle och Stenback på produktionsbolaget Jokowski har under våren intervjuat och träffat aktörer i regionen. Workshopparna var en del i arbetet.

Under två dagar besöktes workshopparna av 35 personer som representerade bland annat regionens högskolor, näringslivsorganisationer, kulturföreningar, företagare samt Österbottens förbund. Workshopparna leddes av Arto Markku, utvecklingschef på Yle, och Johan Sundström, och var uppdelade så att högskolor, skolor, organisationer och föreningar arbetade tillsammans den ena dagen och företagare den andra.

Via Vasa ut i världen

Möjligheten att komma ut på den internationella marknaden var en gemensam faktor för båda dagarna. Vasaregionens aktörer har en stark framtidstro och vet att de kan skapa större framgång genom nätverk där man utbyter erfarenheter över branschgränserna.

”Workshopparna var nyttiga för företag inom den kreativa branschen, speciellt för de mindre företagen,” säger Hippi Hovi, verkställande direktör för Kust-Österbottens företagare.

“Redan under de här två mötena uppstod det naturliga nätverk som under den närmaste framtiden torde resultera i konkreta projekt. Workshopparna fungerade även som plattformer för crossover kommunikation.”

Hovi hoppas att det här spirande samarbetet får en fortsättning. “Vasaregionen borde ta vara på chansen och fortsätta med den här typen av nätverksträffar. Ett lämpligt antal kunde vara cirka sex träffar om året.”

Hovi anser att de större företagen kunde ordna dessa nätverksträffar, antingen gemensamt, eller så att man genom att själv ordna en träff få tillträde till de övriga träffarna. Utvärderingen av de två workshopparna visar nämligen att alla har något att vinna på samarbete, även de större bolagen.

Workshop på Yle i Vasa 31.3.2016.
Bild: Johan Sundström / Yle

Spelkluster, 360-storytelling och kreativa campus

Dagen då organisationerna, skolorna och föreningarna möttes lyftes också andra tankar fram. Man diskuterade möjligheten till ett kreativt campus på Brändö. Med tanke på att Yle, Vasa universitet, Yrkeshögskolan Novia, Vaasan ammattikorkeakoulu och många företag redan finns på Brändö finns det goda förutsättningar att utveckla området ytterligare. Man ville också vidareutveckla samarbetet mellan Yle och företag. Därtill såg man en potential i att utveckla ett spelkluster i världsklass i Vasa.

Workshoppen med företag som deltagare rörde sig på en mer konkret nivå. Behovet av att tillsammans med Yle utveckla högklassig visuell innehållsproduktion som inbegriper utveckling av berättande för 360 graders produktioner var ett tema som speciellt lyftes fram.

Frågan om det behöver finnas nya instrument för finansieringen av innehållsproduktion ställdes också eftersom företagen nu har svårt att utvecklas pga. bristfällig finansiering.

“Det var roligt att se att det finns en så stark vilja till samarbete i Vasa, både inom den kreativa branschen och med företag inom det övriga näringslivet. Workshopparna gav inspiration men också rent konkreta resultat, då en av deltagarna efteråt tog kontakt med mig och vi redan nu inlett ett samarbete”, berättar Aino Hyyryläinen från kulturandelslaget Obskura.

“Diskussionerna om 360-storytelling och inriktningen på den internationella marknaden gav extra stor behållning, eftersom vi i andelslaget både har intresse och det kunnandet som krävs för det.”

Risktagning i samarbeten och att oftare se möjligheten till situationer där alla har något att vinna var också en återkommande diskussion under båda dagarna.

Hyresgäster hos Yle i Vasa

Den 4 april i år fick Yle i Vasa nya hyresgäster i form av 7 spelutvecklare från designcentret Muovas uppstartsavdelning West Coast Startup. De här spelutvecklarna ingår nu i ett pilotprojekt där målet är utveckla samarbetet till gemensamma dialoger som stöder både Yles och spelutvecklarnas verksamhet.

Johan Sundström berättar att också andra aktörer visat intresse för att hyra Yles lokaler.

“Det nätverk som nu växer fram har visat nyttan av att sammanföra stora och små aktörer, olika branscher, och framförallt vikten av att synliggöra det kreativa kunnande som finns i regionen. Vi kommer ännu att se samarbetsformer som vi inte kunde ana oss till då vi startade”, säger Sundström som är initiativtagare till nätverket som nu går under namnet VsaCreativeConnections.

Utredningen som startade i januari i år kommer att stå klar i slutet av maj.

Läs också:

De första maskorna i Vasanätverket

Yle vill skapa ett kreativt nätverk i Vasa med omnejd - är du med?

Diskussion om artikeln