Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

"Skjut upp beslutet att stänga Snappertuna skola"

Från 2016
Uppdaterad 04.05.2016 14:00.
Läraren Monica Rosenqvist med elever i Snappertuna skola övar inför julfesten 2012.
Bildtext Snappertuna skola.
Bild: YLE/Monica Slotte

Beslutet att stänga Snappertuna skola borde skjutas upp med minst ett år. Lärare, föräldrar och andra invånare anser att beslutet att stänga skolan gjorts på felaktiga bedömningar.

Snappertunabor har skickat ett brev till staden Raseborg där de skriver att de motsätter sig en stängning av skolan. De vill ha en objektiv undersökning med korrekt information.

Därför vill brevskrivarna att eventuella beslut att stänga Snappertuna skola skjuts upp med minst ett år.

Fullmäktige fattar beslutet

Den 5 april beslöt bildningsnämnden i Raseborg föreslå fullmäktige att fyra skolor stänger hösten 2017.

Det är tre svenska skolor: Billnäs, Snappertuna och Västerby. Den finska skolan Klinkbacka finns med på nämndens slaktlista.

Skolan i Bromarv får tre år tilläggstid och för Svartås del utreds olika lösningar.

Hembygdens vänner i Snappertuna, Hem och skola i Snappertuna, lärarkåren i Snappertuna skola, dagvården och en grupp invånare anser att det är oklart om en kommunal nämnd har rätt att fatta sådana beslut.

De skriver att ett beslut i en sådan fråga endast torde kunna omfattas av högre beslutande organ inom kommunen.

Bildningsnämndens beslut är ett förslag som går vidare till fullmäktige. Raseborgs fullmäktige möts den 6 juni för att bland annat fatta beslut om skolstängningar.

Skolresorna oskäligt långa

Brevskrivarna framför 16 punkter som staden borde överväga innan man fattar beslut om skolan.

Tunabo daghem påverkas om skolan i Snappertuna stängs. Daghemmet hotas i så fall av stängning, anser brevskrivarna som påminner att förskolan också berörs.

De nämner också att skolresorna blir oskäligt långa, tunga och osäkra. Kostnaderna för skoltransporterna ökar sannolikt också.

Seminarieskolan redan full

Invånarna påpekar också att Seminarieskolan i centrum av Ekenäs redan är full och att rummen inte är ändamålsenliga då allt flera elever kommer till skolan. Det medför kostnader som inte beaktats.

Snappertunaborna anser att det är osannolikt att staden uppnår besparingar om skolan stängs.

Diskussion om artikeln