Hoppa till huvudinnehåll

Nyhetsskolan

Ungdomsparlamentet engagerar - nedskärningar och sommarlov på tapeten

Från 2016
Uppdaterad 01.06.2016 10:55.
Ungdomar på Ungdomsparlament i Helsingfors.
Bildtext Dagen ordnades i Lilla Parlamentet och Sibelius-Akademien, eftersom Riksdagshuset renoveras.
Bild: Yle/Julie Ollikainen

Vi ungdomar vill styra Finland i en bättre riktning. Kan ni som ministrar ge tre tips för hur vi som unga kan utveckla Finlands framtid? Så lydde den sista frågan i Ungdomsparlamentets plenum för en dryg vecka sedan.

Som tips ger statsminister Juha Sipilä bland annat att främja samarbete mellan generationer på liknande sätt som ungdomsparlamentet redan gör.

Dagen är en möjlighet för elever i grundskolans högsta årskurser att bekanta sig med riksdagen och dess arbete.

Plenidagen ordnades för en dryg vecka sedan i Helsingfors. Under dagen bekantade sig elever från över hundra skolor med riksdagen och ställde frågor till både riksdagsledamöter och ministrar.

Nedskärningarna i utbildningen oroar ungdomarna

- Alla partiers ordförande visste redan under valen att den ekonomiska situationen är svår, men lovade medborgarna och de unga att det från utbildningen inte mera skärs ner något, säger Li Andersson från Vänsterförbundet angående utbildningsnedskärningarna.

Andersson deltog i Politiker non-stop tillfället som ordnades speciellt för journalistelever.

Centerns Katri Kulmuni medger att nedskärningarna svider, men poängterar att utbildning och hälsovård är bland de största utgifterna i statens budget, vilket också leder till att det skärs mest från dem.

Katri Kulmuni
Bildtext Centerns Katri Kulmuni var en av dem som svarade på journalistelevernas frågor under Politiker non-stop.
Bild: Yle/Julie Ollikainen

Under själva plenum är det undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen som oftast har ordet, eftersom frågorna kretsar mycket kring de ungas välmående. Till exempel kommenterar hon problemet att unga inte rör på sig tillräckligt och ett förslag om att senarelägga sommarlovet så att det börjar en vecka före midsommar.

Sommarlovet har diskuterats redan tidigare, men Grahn-Laasonen säger sig vara beredd att fortsätta diskussionen. Ungdomsparlamentet röstade i frågan, med rösterna 110 för och 73 mot.

Trygghet och segregering

Tryggheten i Finland är också ett ämne som ungdomarna tar upp flera gånger. Frågorna varierar från tryggheten i Finland för tillfället till Nato och Schengenområdet.

Kimmo Tiilikainen
Bildtext Under talmannens bjudning hade deltagarna möjlighet att prata med riksdagsledamöter och ministrar. Miljöminister Kimmo Tiilikainen pratar bland annat om skyddandet av utrotningshotade djur med några ungdomar.
Bild: Yle/Julie Ollikainen

Välståndsskillnader mellan bostadsområden kommer fram både i plenum och Politiker non-stop. Enligt jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen har det i Finland än så länge inte skett i stora mängder, men problemet kan lösas bland annat genom att styra byggandet så att områden blir så mångsidiga som möjligt i fråga om bostadstyper.

Han nämner också att man har för avsikt att införa inkomstgränser, så att lägenheter endast säljs till personer vars lön ligger under en viss gräns. På så sätt skulle alla få ha möjlighet till en lämplig bostad.

Plenidag för tionde gången

Ungdomsparlamentets plenidag arrangerades för tionde gången i år. Dagen är en möjlighet för elever i grundskolans högsta årskurser att bekanta sig med riksdagen och dess arbete.

Varje skola får sända 1-2 elevledamöter, 1 journalistelev och en ledare. Från många av de deltagande skolorna är det elever från skolans parlamentsklubb. Under dagen har de respektive deltagarna olika program, bland annat deltog journalisteleverna i en frågestund där de fick ställa frågor till unga riksdagsledamöter, medan elevledamöterna förberedde sig för plenum och följde med en debatt.

Dagens höjdpunkt var plenum som fungerade på samma sätt som i riksdagens frågestund.

Ungdomsparlamentets plenidag avslutades med talmannens bjudning. I sitt tal tackade talmannen ungdomarna för bra beteende i plenisalen och de välformulerade korta frågorna.

Julie Ollikainen, Mattlidens högstadium
Den här texten är skriven av en av Yle Nyhetsskolans unga reportrar.

Diskussion om artikeln