Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Vatten – den största globala risken de kommande tio åren

Från 2016
Uppdaterad 19.04.2017 10:44.
Bybor samlar vatten från en nästan uttorkad brunn i byn Rasegaon i Indien
Bildtext Bybor samlar vatten från en nästan uttorkad brunn i Rasegaon i Indien på torsdagen.
Bild: EPA/Divyakant Solanki

Vatten är en helt central resurs i världen och en hållbar lösning på vattenproblemen kan bli livsavgörande på lång sikt. Medan beslutsfattare världen över koncentrerar sig på akuta problem som migration, terrorism och finansiell instabilitet glöms vattenproblematiken lätt bort.

Just nu råder en svår torka i Indien som drabbar 330 miljoner människor. Indiens meteorologiska institut varnar dessutom för en extrem värmebölja med temperaturer upp till 45 grader under den kommande veckan. Skolorna har tvingats stänga i den östra delstaten Orissa.

Trots hettan tvingas folk ändå att röra sig ute och gå långa vägar för att samla vatten från närapå uttorkade källor och brunnar. Hittills har mer än hundra människor dött i värmeslag på olika håll i Indien.

Eftersom hettan har slagit till tidigare i än normalt, befarar man att dödstalet blir ovanligt stort i sommar. De värst drabbade områdena är Telangan. Andhra Pradesh, Maharashtra och Orissa.

Den akuta situationen har uppstått efter två år av svaga monsunregn som lett till torka och därmed dåliga skördar. Lokala myndigheter har transporterat miljontals liter vatten med tåg till svårt drabbade områden.

Ev värmebölja har lett till svårigheter i Bangalore, Indien
Bildtext Den akuta vattenbristen gör att människor måste hämta sitt vatten på långt håll.
Bild: EPA/Jagadeesh Nv

När man talar om vattenkriser tänker man ofta enbart på torkan. Men på andra håll kan vattenkriser bestå av översvämningar som förstör människors hem och arbetsplatser.

Vatten och jobb

På Världsvattendagen, World Water Day, i mars lyfte Förenta nationernas vattenrapport World Water Develpment Report upp frågan om förhållandet mellan vatten och jobb globalt sett.

Tre av fyra jobb i världen är på något sätt beroende av eller relaterade till vatten, heter det i utvecklingsrapporten.

Brist på vatten eller dålig tillgång till vatten kan begränsa den ekonomiska tillväxten på sikt. Det leder i förlängningen till att det blir svårare för länder eller regioner som lider brist på vatten att ta sig ur låg tillväxt och fattigdom.

Tre av fyra jobb i världen är på något sätt beroende av eller relaterade till vatten

Vatten finns med i alla skeden i en stor del av produktionen. Här finns hela kedjan från utvinning av naturresurser, förädling av råvaror, kylning, rengöring, energiproduktion, drift, produktanvändning och konsumtion samt återvinning.

Omfattande vattenkriser får en direkt effekt på produktion och sysselsättning för miljontals människor. Det gäller folk som jobbar med vattenförvaltning, till exempel utbud på vatten, infrastruktur och renhållning av avloppsvatten.

Pojke dricker arsenikförgiftat vatten i byn Jayant Para i Indien
Bildtext Indisk pojke dricker vatten ur en arsenikförgiftad brunn.
Bild: EPA/Piyal Adhikary

Andra branscher som är starkt beroende av vattentillgången är jordbruk, fiske, energi- och industriproduktion (gruvdrift), och hälsovård.

Dessutom främjar en bra tillgång till rent vatten och grundläggande sanitet en utbildad och frisk arbetskraft, som i sig är en förutsättning för en hållbar tillväxt, skriver FN i rapporten.

Globala risker

Tidigare i år publicerade World Economic Forum, WEF sin årliga World Risk Report.

Rapporten bygger på bedömningar som har gjorts av 750 experter och beslutsfattare kopplade till WEF, med andra ord mycket inflytelserika personer med insyn i och visioner om världen.

Med en global risk menas en osäker händelse eller tillstånd som, ifall den sker, kan förorsaka betydande negativ inverkan på många länder och många branscher inom de närmaste tio åren

I fjolårets rapport hade vattenproblematiken lyfts upp som den största risken på kort sikt (18 månader). Efter det har nya akuta problem dykt upp som ligger i topp när det gäller nära förestående risker.

I World Risk Report 2016 är de största riskerna på 18 månaders sikt:

  • Omfattande ofrivillig migration
  • Statliga kollapser eller kriser
  • Konflikter mellan stater
  • Arbetslöshet eller undersysselsättning
  • Misslyckande i nationell styrning

Men när tidsperspektivet ändras till att gälla risker på tio års sikt ser listan annorlunda ut.

De fem största riskerna under de kommande 10 åren
Bild: Yle

Vattenkriser tillsammans med migration, smittosamma sjukdomar och social instabilitet karaktäriseras som samhälleliga risker. De hör till kärnan bland risker. De är kumulativa till sin karaktär och de är nära kopplade till andra hot.

Klimatförändringen och vattenrisker är intimt kopplade till oro för matsäkerhet. Omkring 70 procent av vattenupptaget i världen används i jordbruket och i de minst utvecklade länderna är andelen hela 90 procent, står det i rapporten.

En miljard människor saknar tillgång till skyddat vatten, medan 2,7 miljarder – eller 40 procent av jorden befolkning – lider av brist på vatten under minst en månad i året.

OECD uppskattar att fyra miljarder människor kan komma att bo i områden med vattenbrist år 2050. Otillräcklig sanitet utsätter 2,4 miljarder människor för diarréer, som är den tredje vanligaste dödsorsaken för barn under fem år.

Vattenkriser ökar riskerna för företag

För företagen kan vattenkriser bli en dyr affär. Företagen påverkas av vattenbrist, översvämningar, vattenkonflikter och ökade kostnader för att använda vatten. Det här gäller främst företag verksamma i tillväxtekonomier.

Ifall klimatförändringen fortsätter och medeltemperaturen stiger kommer torkan och vattenbristen att öka. Det är en risk för de bolag som är verksamma i sådana områden. Det gäller bolag verksamma inom sektorerna olja, gas, energi, läkemedel och jordbruk.

En man tvättar händerna i flyktinglägret "Djungeln" i Calais Frankrike
Bildtext Man tvättar händerna vid flyktinglägret "Djungeln" i Calais i Frankrike.
Bild: EPA/Zoltan Balough

Stockholm Water House, SIWI listar de vattenrelaterade risker som företag kan råka ut för

  • Operativa risker: företag står inför ökande produktionskostnader på grund av minskande tillförlitlighet och tillgång till vatten.
  • Marknadsrisker: då kunder är allt mer intresserade av miljöpåverkan kan företaget förlora marknadsandelar till konkurrenter som erbjuder produkter med ett lägre vattenfotavtryck.
  • Ryktesrisk: allmänhetens oro över ohållbar och orättvis användning av vatten orsakad av företag kan skada företagens identitet och därmed hota deras existens.
  • Lag- och regelrisk: bolag verkar i miljöer med ökande statliga ingrepp och regleringar som görs i förebyggande syfte för att möta en potentiellt växande vattenbrist.
  • Finansiell risk: samtliga ovan nämnda risker kan leda till minskade intäkter, begränsad tillgång till kapital, högre låneräntor samt högre försäkringspremier.

Samtidigt kan företagen vända riskerna till sin fördel. Företag kan medvetet satsa på att minska sina vattenfotavtryck genom att motverka vattenbrist och föroreningar.

Vad händer i Indien?

Den svåra torkan och hettan påverkar en fjärdedel av Indiens befolkning. Den enda ljusglimten är de långtidsprognoser som säger att monsunregnen i höst kommer att vara ymnigare än under de två senaste åren.

Samtidigt får man hoppas att indiska politiker och deras underhuggare börjar ta vattenbristen på allvar.

Politiker har blivit hårt kritiserade för att slösa vatten. Protesterna har haglat i delstaten Karnataka sedan det blev känt att man hade sprutat vatten från tankbilar på de dammiga vägarna inför ministerns besök.

Diskussion om artikeln