Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Tallinnbor vill bevara havsstranden

Från 2016
Uppdaterad 04.05.2016 14:00.
Demonstration mot planerna på att förvandla ett stort parkområde till en trafikled i Tallinn den 24 april 2016.
Bild: Yle / Gustaf Antell

Tallinn stad vill bygga en flerfilig trafikled ut från hamnen längs med stranden mot nordväst. På söndagen demonstrerade ett par hundra invånare mot planerna som skulle förvandla ett stort parkområde till en ogästvänlig miljö för stadens invånare.

- Jag är här i dag som en aktiv Tallinnbo som bryr sig om havet och tycker att havsstranden här är något mycket speciellt, säger Teele Pehk. Invånarna borde få komma närmare havet, inte tvärtom.

Pehk är egentligen inte bara en vanlig Tallinnbo, utan en av demonstrationens arrangörer, utrustad med megafon.

Hon är känd som en av de aktivaste representanterna för organiserad medborgardemokrati i Estland.

Nyligen var hon inblandad i en motsvarande kamp mot ett vägbygge längs med strandkanten från färjeterminalerna i centrum västerut. Den kampen förlorade hon.

Tallinnborna vill bevata strandlinjen
Bild: Tallinn stad

Dagens demonstration ordnades vid det kända och av folket älskade Russalkamonumentet 2,5 kilometer från Tallinns centrum.

Några hundra personer har samlades vid monumentet, men färre än de 400 som hade anmält sig på Facebook.

- Stadens planer har två problem, menar Pehk. Det första handlar om de miljöer vi förlorar om projektet genomförs, men det andra är att det inte löser trafikproblemen.

Hon säger att det enda sättet att rå på trafikstockningar är bättre kollektivtrafik och fler alternativ till bilen.

- Historien har tydligt visat att städer som har byggt fler och större vägar inte har lyckats minska på trafikstockningarna.

Staden lyssnar inte på medborgarna

Pehk har i flera år jobbat för en bättre stadsmiljö och det är hennes passion. Hon har bland annat studerat regionforskning vid Tammerfors universitet.

Av demonstranterna stiger ett tiotal personer fram och talar. Bland dem arkitekter, stadsplanerare och representanter för flera av Tallinns väldigt aktiva stadsdelsföreningar.

- Vi har föreslagit bättre kollektivtrafik för dem som kommer in till stan norrifrån, det skulle minska på trafiken, säger Pehk, men staden svarar bara att det inte finns någon efterfrågan på det.

En dam som står bredvid oss föreslår att hon kan ordna demonstrationer på busshållplatserna för att bevisa att det finns en efterfrågan.

Tallinnborna vill bevata strandlinjen
Bild: Yle/Gustaf Antell

- Om vi står där alla och väntar på bussen så kanske det räknas som efterfrågan, säger hon halvt skämtsamt.

Många av kommentarerna på demonstrationens Facebooksida handlar uttryckligen om att staden inte lyssnar på medborgarna.

Staden har sagt att det inte finns utredningar som stöder kritikernas påståenden, men samtidigt har Tallinns stad inga resurser att göra konsekvensbedömningar av sina egna beslut.

Förslaget om en trafikled längs med stranden in till färjehamnen i centrala Tallinn har utarbetats av ingenjörer.

Alla vill ha en bättre stadsmiljö

Den nya trafikleden ska byggas från köpcentret Norde Center precis vid färjeterminalerna i hamnen till Russalka.

Kritikerna ifrågasätter inte att Tallinns planerare vill hitta en bra lösning. Enligt stadens beslut ska det byggas en stadsgata längs med stranden.

Men det beslut som nu ligger på bordet ser mer ut som en trafikled för långtradare och annan tung trafik.

Leden blir fyra filer bred och vid Russalkamonumentet byggs en trafikknutpunkt med sammanlagt tretton filer.

Tallinnborna vill bevata strandlinjen
Bildtext Russalka-monumentet
Bild: Yle/Gustaf Antell

Övergångsstället från Kadriorgparken till Russalkamonumentet och den intilliggande stranden flyttas med hundra meter, till den stora knutpunkten.

Demonstration mot planerna på att förvandla ett stort parkområde till en trafikled i Tallinn den 24 april 2016.
Bildtext De röda linjerna på marken är kanterna för det område där vägen ska dras.
Bild: Yle / Gustaf Antell

"Vi vill inte att Tallinn gör som Moskva"

- Tallinns egen stadsarkitekt har rent svart på vitt skrivit att det ska bli en gata som passar i centrum av en stad, säger Pehk. Men det ingenjörerna nu har tagit fram är en fyrfilig väg med cykelväg och gångbana på ena sidan.

Ett motförslag som nämndes under demonstrationen skulle vara något i boulevard- eller esplanadstil med ordentligt utrymme också längs med strandlinjen.

- Det handlar om att staden har för stort förtroende för den sortens bilcentrerad lösning ingenjörerna har tagit fram, tror Pehk.

I enlighet med kritiken har de flesta demonstranter kommit till platsen till fots, med cykel eller buss.

- Vi vill inte att Tallinn gör som Moskva, där man byggde stora trafikleder längs med floden och sedan plötsligt frågade sig varför ingen promenerar längs med stränderna, säger Pehk.

Tallinn stad har besvarat samma kritik hela våren.

- Egentligen så förlänger det här projektet på ett naturligt sätt hela den långa strandpromenaden från Pirita ända in till Jõegatan, säger Reio Vesiallik från Tallinns kommunkontor åt ERR, det estniska rundradiobolaget.

Det betyder att en flera hundra meter lång sträcka som idag är stängd för allmänheten kommer att förses med en cykel- och gångbana precis vid stranden.

- Det är bara själva hamnområdet som förblir stängt, säger Reio Vesiallik från Tallinns kommunkontor.

Tallinnborna vill bevata strandlinjen
Bild: Yle/Gustaf Antell

Men enligt de beräkningar några aktivister har gjort utgående från koordinater de har fått från staden kommer en del av vägen till och med att gina över dagens strandlinje.

Arbetet inleds på hösten

Den nya vägen, Reidi tee, ska vara färdig i slutet av år 2017. Den här hösten börjar bygget.

Ett av huvudmålen med projektet är att underlätta trafiken för de 300 000 tunga fordon som passerar Tallinns hamn varje år.

Politikerna i Tallinns stadsfullmäktige godkände efter en offentlig upphandling projektet i mars. Budgeten är 30 miljoner euro.

Enligt den ingenjörsbyrå som vann upphandlingen, K-Projekt, minskar olycksrisken i det berörda området med 20 procent när den nya vägen är byggd.

Diskussion om artikeln