Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Hur länge kan en dålig chef få fortsätta?

Från 2016
Uppdaterad 26.04.2016 14:41.
Kvinna sitter vid bord.
Bildtext Om många från personalen söker sig bort så borde någon reagera, tycker tipsaren.
Bild: AOP

Dåligt arbetsklimat och en personal som lider på grund av utdraget dåligt ledarskap bekymrar den tipsare som kontaktar oss med egna erfarenheter.

Hen har arbetat inom tredje sektorn, där samma chef styrt i mer än tio år. Under samma tid har flera från personalen mått dåligt och sökt sig bort. Enligt tipsaren handlar det om ledarskapsbrister som är kända bland alla i det beslutande skiktet, men några åtgärder för att lystra till arbetstagarnas oro såg hen inte av. Slutligen beslöt sig tipsaren för att också söka sig annanstans.

- De flesta kolleger som är ambitiösa har sökt sig bort. Trots flera möten om hur man skall förbättra arbetsmiljön har inga förbättringar gjorts. Jag gav också upp och sökte jobb och hade tur att få ett bra jobb. Har fått samtal och mejl av de som jobbar där hur dålig arbetsmiljö det är och ingenting har ändrats. Chefens oförmåga att se sina brister fortsätter. Hen låter också dåliga nyheter om ekonomi gå ut över personalen och hotar med att någon snart måste avsluta sitt arbetskontrakt i förtid, skriver tipsaren.

Chefen kvar, personalen går

Personalen försök att få gehör för sin kritik har varit resultatlöst, trots att också arbetshälsovårdens psykolog varit inkopplad i flera fall. Slutligen löd psykologens råd att den som mår dåligt måste söka sig bort, eftersom inga andra åtgärder vidtas inom organisationen.

Varför upplevdes arbetsmiljön då vara så dålig? Bland annat för att allting var ostrukturerat, oförutsägbart och för att varje dag innehöll en rad störande moment samt oklar beslutsgång. När beslut väl var tagna följdes de inte. Personalen upplevde, och upplever fortfarande enligt tipsaren, att de blir överkörda då chefen skyndar på oklara beslut. Få i det lägsta skiktet förstår sin egen roll vilket ledde till oklara arbetsuppgifter och alltför mycket jobb.

- Det gjorde att den negativa energin tog över de positiva effekterna.

Tipsaren beslöt slutligen att lyda psykologens förslag, sökte sig bort och hade lyckan att få ett bra jobb inom en annan organisation. Hen bekymras ändå över sina tidigare kolleger, som är kvar under samma chef.

Hur löstes konflikt på din arbetsplats?

- Frågan är hur man som arbetstagare skall få sin röst hörd i en dylik situation? Vilka rättigheter har man? Hur kan man koppla in arbetsskyddsmyndigheter? Hur länge kan en dålig chef få fortsätta förstöra en arbetsplats så att den enda möjligheten för personalen är att söka ett annat jobb? frågar sig tipsaren.

Spotlight tips kommer att reda ut svaren, men tar gärna hjälp av er.

Hurdana erfarenheter har du av dåligt arbetsklimat, hur löstes de konflikterna? Kontakta oss och dela med dig av dina erfarenheter.

26 april. Det här tipset engarerar både i de sociala medierna och via vår hemsida, vilket vi tackar för. Samtidigt tackar vi för många synnerligen konstruktiva funderingar kring orsaker, och för att ni delar med er av egen erfarenhet.
Vi på redaktionen inväntar fortfarande svar av sakkunniga på Arbetshälsoinstitutet, som också kommer att få ta del av de många synpunkter ni fört fram.

Tipsa Spotlight

Detta är ett offentligt tips som har skickats in till Spotlight. Uppgifterna i tipset är inte bekräftade.