Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ny affärsbyggnad planeras i Ekenäs

Från 2016
Uppdaterad 04.05.2016 14:00.
Sommarstugsbygge
Bildtext Om det igen handlar om att flytta Tokmanni i Ekenäs vill projektutvecklingschef Kimmo Ruokomäki vid CastorCon Finland inte säga i det här skedet. Mera uppgifter utlovas i slutet av det här året.
Bild: Yle/Linus Hoffman

En cirka 2 600 kvadratmeter stor affärsfastighet med en omkring 300 kvadratmeter stor säsongsbutik planeras vid Genvägen i Ekenäs. Av den planerade affärsfastigheten skulle ungefär 400 kvadratmeter användas till dagligvaruhandel.

Raseborgs stadsstyrelse har godkänt att staden och företaget CastorCon Finland ingår ett föravtal om överlåtelse och detaljplanering av ett drygt 10 000 kvadratmeter stort område vid Genvägen. Området ligger mellan affären Lidl och tidigare tryckerifastigheten, nuvarande Centro.

Enligt utkastet till föravtal mellan Raseborgs stad och bygg- samt fastighetsutvecklingsbolaget CastorCon Finland skulle bolaget betala 68 euro per kvadratmeter våningsyta för en färdigt planlagd tomt.

Bolaget svarar för de kostnader som hänger ihop med planläggningen av tomten.

Oklart vilken affär det är frågan om

CastorCon Finland ansöker om tomt- och planeringsreserveringen för ett under bildning varande bolags räkning.

Projektutvecklingschef Kimmo Ruokomäki vid CastorCon Finland är företegen med detaljerna i det här skedet och konstaterar att området ännu inte ens är planlagt. Man ska också se de kvadratmetrar som nu presenteras som riktgivande. Planen kommer att preciseras.

Målet är att bygget ska köra igång i nästa år och i slutet av det här året kan Ruokomäki tänka sig att man berättar mer om planerna och vem det är som vill etablera sig på platsen.

Tokmanni tidigare intresserat

Bolaget Jatke Oy gick för ett par år sedan ut med uppgifter om att Tokmanni Oy ville flytta till tomten och Jatke beviljades tomtreservering på området. Men Jatke har avstått från sin planeringsreservering med motiveringen att tomtinvesteringarna är för kostsamma.

Castor Construction är ett företag som är grundades i Lettland år 2007. År 2009 bildades dotterbolaget CastorCon Finland.

Företaget har byggt olika typer av byggnader i Lettland, Estland och Finland. CastorCon har varit med om att bygga också för Tokmanni, men har också bland annat byggt seniorhus och ett affärscentrum i Ikalis.

Kvarteret för affärsbyggnader är orangefärgat.

Säästöpörssi i Ekenäs vill flytta

Tokmannikoncernen vill att Säästöpörssi-affären i Ekenäs flyttar in i ett nytt affärshus som planeras vid Genvägen nära Lidls affär. Tokmanni är beredd att betala över 200 000 euro för en tomt mellan Lidl och Ekenäs tryckeri.