Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Grannakuten: Persiennmontören hade sönder fönstret! Vem betalar?

Från 2016
Leksaksgubbe vid fönster
Bild: Yle/Eva Frantz

Fönstret sprack! Vem betalar? Bolaget, bostadsägaren eller persiennmontören? Grannakuten fick ett brev:

Hej Grannakuten! Jag sitter i styrelsen för ett AB-radhus och för en tid sedan ställdes jag inför ett svårt problem. En persiennmontör hade monterat in en ny persienn i en av våra aktieägares fönster. Fönstret i fråga är två meter brett och byggt i början på 70-talet.

Monteringen i sig gick bra men när han efteråt skulle stänga fönstret sprack det! Montören framhåller att han inte varit ovarsam, utan att det var konstruktionen på fönsterkarmarna, alltså gångjärnen, som gav vika då han måste lyfta fönsterbågen för att få fönstret på plats.

Disponenten hävdar att Bostads AB inte står för innerfönster. Bostadsägaren vill inte heller betala för en ny ruta. Så vem betalar?

Marina Furuhjelm, jurist på Disponentförbundet
Bild: YLE / Peter Fahllund

Jurist Marina Furuhjelm svarar:

Här får man utreda vem som har underhållsansvar för vilken del av fönstret. Nu anser man för det mesta att det yttre fönstret är en del av fasaden, och därmed hamnar det på bolagets ansvar. Innerfönstret i sin tur anses höra till insidan av lägenheten och är därför aktionärens underhållsansvar,

Med andra ord, om innerfönstret, dess karmar eller gångjärnen gått sönder är det aktionären som ska betala, inte bolaget.

Vem som har ansvar för vilken del av ett fönster kan ju också variera beroende på hurdan fönsterkonstruktionen är. En fönsterhelhet där ytter- och innerfönster inte kan öppnas separat räknas som bolagets ansvar, men så fort fönsterrutorna går att öppna var för sig är det aktionären som ansvarar för det inre fönstret. Samma sak gäller balkongdörrar, om det är fråga om en inre och yttre dörr ansvarar bolaget för den yttre och aktionären för den inre, men om det bara är en dörr ansvarar bolaget för allt. Det finns i bostadsaktiebolagslagen ganska exakta bestämmelser för vem som ansvarar för vad.

Men det som inte framgick här var vem som beställt persiennen och monteringen. Om det var aktionären själv som ville ha en persienn och dennes entreprenör som hade sönder fönstret är det aktionären som betalar. Men om det var så att bolaget beställt persiennen och lät utföra arbetet måste bolaget förstås betala för missödet.

Formuläret är inte längre tillgängligt.

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln