Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Förslag: Snappertuna skola får dra andan ett år till

Från 2016
Uppdaterad 04.05.2016 14:00.
Svamp liggandes vid en krittavla
Bildtext Skolan i Snappertuna ser ut att få ett år till innan den stängs.
Bild: Yle/Madeleine Boström

Snappertuna skola i Raseborg får ett år till innan skolan stängs, och dessutom föreslår staden att Bromarv skola inte stängs. Raseborgs stadsstyrelse vill däremot ha endast två hälsostationer i staden.

Stadsstyrelsen möttes i går (25.4) för att fortsätta diskutera hur stadens ekonomi ska fås på fötter. Processen kallas Raseborg 2020 och behandlas på olika nivåer i staden innan fullmäktige fattar beslut i juni.

Styrelsen föreslår bland annat att Snappertuna skola stängs efter läsåret 2017-2018, skolan skulle alltså få ett tilläggsår.

Bildningsnämnden föreslog i början av april att Snappertuna skola stängs från och med hösten 2017 och att eleverna hänvisas till Seminarieskolan i centrum av Ekenäs.

Tillmötesgående styrelse

Föräldrar, lärare och invånare i Snappertuna skrev förra veckan ett brev till staden Raseborg där man vädjade om tilläggstid för skolan. Den vädjan gav resultat.

Stadsstyrelsens ordförande Anders Walls (SFP) säger att styrelsen gärna är tillmötesgående då man kommer med konstruktiva förslag.

Ingen tidtabell för Billnäs och Svartå

Bildningsnämnden föreslog också att skolorna i Billnäs och Västerby stängs hösten 2017.

Det är klart att förslaget att Västerby skola stängs hösten 2017 står fast, men i stadsstyrelsens förslag finns inga tidtabeller för när skolan i Billnäs stänger.

Västerby skola i Ekenäs.
Bildtext Västerby skola.
Bild: Yle/ Bubi Asplund

Det finns heller ingen tidtabell för när Svartå skola och Mustion koulu stänger.

Eleverna måste rymmas in i nya skolor

Anders Walls tror att styrelsen får ett förslag till tidtabell då man möts i maj.

Det är i alla fall klart att skolorna i Svartå och Billnäs stänger först då det är säkert att de svenska eleverna i Svartå och eleverna i Billnäs skola ryms in i Katarinaskolan i Karis.

Katarinaskolan i Karis.
Bildtext Katarinaskolan i Karis.
Bild: Yle/Petra Thilman

Detsamma gäller den finska skolan Mustion koulu i Svartå.

Barnen flyttas till Kiilan koulu i Karis först då det är klart att de ryms där eftersom skolan får flera elever i och med stängningen av Pojoskolan Klinckbackan koulu hösten 2017.

Staden ska fortsätta utreda ett alternativ där det finns en skola med årskurserna 1-4 på svenska och finska i Svartå.

Fel bud från staden - Bromarv skola stängs inte

Staden Raseborg glömde av misstag att skicka ut det riktiga beslutet gällande Bromarv skola. I det ursprungliga meddelandet stod det att skolan stängs 2018-2019, men förslaget är att skolan inte stängs.

De beredande tjänstemännen ska i fortsättningen ta i beaktande ett brev som Bromarflandets Hem och skola skickat till staden.

Bildtext Bromarv skola.
Bild: Yle/Robin Lindberg

Styrelsen föreslår också att fullmäktige ger bildningsnämnden i uppdrag att utarbeta en modell där Ekenäs gymnasium och Karis-Billnäs gymnasium fusioneras tidigast 1 augusti 2017.

Verksamheten skulle ändå fortsätta i både Karis och Ekenäs.

Stadsstyrelsen föreslår också att man fortsätter att arbeta med att slå samman Raseborgs musikinstitut och Raseborgs medborgarinstitut.

Sammanslagningen skulle i så fall behandlas i kulturnämnden i år och nämnden tar över ärendet så att det inte är en del av processen Raseborg 2020.

Antalet tjänstemän kan minska

Styrelsen konstaterar att bildningssektorns förvaltning kan effektiveras om alla förslag i servicestrukturen verkställs. Då kan antalet ledande tjänstemän minska med 1-2 personer.

Kostnadsminskningen är en dryg miljon euro om samtliga åtgärder genomförs.

Pojo hälsostation föreslås stängas

Då stadsstyrelsen ser över social- och hälsovårdssektorn så föreslår styrelsen att det ska finnas två hälsostationer. Den ena ska finnas i Karis och den andra i Ekenäs.

Hälsostationen i Pojo borde alltså stängas, enligt stadsstyrelsens förslag. Anders Walls förklarar att det helt enkelt handlar om att Karis och Ekenäs är de två största orterna i Raseborg.

Pojo hälsovårdscentral
Bildtext Det behövs ingen hälsostation i Pojo, föreslår stadsstyrelsen i Raseborg.
Bild: Yle/ Helena Rosenblad

I början av april gav politikerna i grundtrygghetsnämnden ett utlåtande till stadsstyrelsen där man föreslog att Karis hälsostation har läkarmottagning fem dagar i veckan som nu och att Pojo hälsostation fortsätter som nu med läkare tre dagar i veckan.

Mariahemmet i Pojo förändras

Styrelsen står fortfarande fast vid att Bromarfhemmet stängs och att Tunahemmet i Snappertuna blir serviceboende.

Styrelsen har också tagit sig en titt på Mariahemmet i Pojo och föreslår att hemmet ändras om till serviceboende. Platsantalet minskas då från 29 till 18.

Mariahemmet i Pojo.
Bildtext Mariahemmet i Pojo.
Bild: Yle/Marica Hildén

Stadsstyrelsen ville ha många förslag på hur man kan spara inom social- och hälsovårdssektorn så därför tittade de beredande tjänstemännen också på Hagahemmet i Ekenäs.

Ett alternativ skulle vara att Hagahemmets platser för institutionsvård skulle minskas med 20 stycken.

Riskerna blir för stora

Anders Walls konstaterar att man måste avstå från något av de andra alternativen om Hagahemmets platser minskas.

Hagahemmet i Ekenäs
Bildtext Hagahemmet i Ekenäs.
Bild: Yle/Monica Slotte

Samtliga förslag kan inte genomföras för då är risken stor att verksamheten försvåras. Att ändra både Mariahemmet och Tunahemmet till serviceboenden är också en risktagning.

Staden räknar med att spara drygt 1,9 miljoner euro per år om de här förändringarna genomförs.

Rättelse 26.4.2016 16.50: Artikeln har uppdaterats med nya uppgifter om Bromarv skola.

Elever i Bromarv skola.

Konstruktivt brev kan bli lyckospark för Bromarv skola

Ett brev bidrog till ett ja för skolans framtid.

Diskussion om artikeln