Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Restauranger måste inte automatiskt skriva ut kvitton

Från 2016
Uppdaterad 26.04.2016 22:10.
Kassakvittot måste inte automatiskt skrivas ut, om kunden inte vill ha det.
Bildtext Kassakvittot måste inte automatiskt skrivas ut, om kunden inte vill ha det.
Bild: Yle/Linus Hoffman

Affärer och restauranger måste inte automatiskt skriva ut ett kvitto, om kunden inte vill ha det.

Åbo förvaltningsdomstol har avgjort ett fall, där Regionförvaltningsverket ansåg att ett kvitto alltid måste skrivas ut, oberoende av om kunden vill ha det eller inte. Domstolen var av annan mening.

Regionförvaltningsverkets inspektörer hade i mars i fjol besökt Cosmic Comic Café i Åbo, och märkt att kunderna inte fick kvitton.

I det aktuella fallet hade servitören muntligt frågat kunden om denne ville ha kvitto. När kunden inte svarade hade hon frågat en gång till. Då kunden sade nej så skrevs kvittot inte ut.

Enligt lagen är näringsidkaren skyldig att erbjuda kvitto vid kontantförsäljning. På det viset vill man bekämpa den grå ekonomin. Det gör det svårare för näringsidkarna att låta bli att bokföra sådant som har betalats kontant.

Regionförvaltningsverket ansåg att restaurangen borde ha skrivit ut kvittot först, och därefter frågat kunden om denne ville ha det. Restaurangen ålades därför att betala en försummelseavgift.

Men enligt förvaltningsdomstolen är det en felaktig tolkning. Lagen säger inte att man automatiskt måste skriva ut ett kvitto om kunden inte vill ha något, utan det är Regionförvaltningsverkets egen tolkning av lagen. Domstolen upphävde därför beslutet.