Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Inget att anmärka på inom psykvården vid ÅUCS

Från 2016
Uppdaterad 04.05.2016 14:00.
Sjukhusbädd.
Bild: Yle/Lotta Sundström

Det finns inget att anmärka på inom psykvården vid ÅUCS.

Under vårvintern uppdagades flera fall av vanvård och misshandel vid Kuppis sjukhus, som hör till Åbo stadssjukhus. Därför har man också vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt låtit undersöka den psykiatriska vården vid ÅUCS och de andra enheterna inom distriktet.

Enligt den utredning som gjorts finns det inga brister i den psykiatriska vården. All rapportering till regionförvaltningen har skett på ett korrekt sätt.

Utredningen visar att läkemedelssvinnet har varit litet. I de enstaka fall av läkemedelssvinn som under åren har upptäckts har man genast tagit tag i problemen. Man har använt modellen med aktivt stöd, och i ett fall har man kontaktat polisen.

Dessutom har man inom sjukvårdsdistriktet undersökt alla arbetstagares behörighet och alla studerandes studierättigheter. Inga oklarheter har upptäckts.

Styrelsen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt fick rapporten på sitt möte på tisdagen, och man konstaterar att patientsäkerheten inom psykiatrin är tryggad.

Diskussion om artikeln