Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

43,5 årsverken ska bort i Korsholm

Från 2016
Uppdaterad 04.05.2016 14:00.
Linda Jakobsson-Pada, Michael Luther och Rurik Ahlberg redogjorde för samarbetsförhandlingarnas resultat.
Bildtext Linda Jakobsson-Pada, Michael Luther och Rurik Ahlberg redogjorde för samarbetsförhandlingarnas resultat.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Totalt 43,5 årsverken ska sparas in i Korsholm i år och nästa år. Korsholms kommun har slutfört samarbetsförhandlingarna med personalen.

Under år 2016 sparas 17,9 årsverken in och under 2017 ökar mängden till totalt 43,5 årsverken.

Utöver minskade personalkostnader gör man andra inbesparingar och totalt motsvarar inbesparingarna 2,3 miljoner euro, motsvarande 49 årsverken, under 2017.

Personalkostnaderna ska minskas i huvudsak genom pensioneringar och genom att inte förlänga tidsbundna anställningar. I sista hand kommer tillsvidareanställd personal att sägas upp.

Under 2016 ska man spara en miljon euro i förhållande till den budget som tidigare fastslagits. Under 2017 är siffran kring 2,3 miljoner. Uppskattningen för 2018 är en inbesparing på 2,7 miljoner.

Oklart hur många som blir av med jobbet

Hur många personer som inte får fortsatt avtal och som ska gå i pension är ännu oklart.

- Vi vet inte ännu hur olika personer påverkas. Med andra ord hur många tidsbundna avtal som inte förlängs. Vi kan inte heller veta hur många pensioneringar det blir. Arbetstagaren själv väljer ju när han eller hon går i pension, säger kommundirektör Rurik Ahlberg.

Alla sektorer kommer att drabbas.

Sista utvägen är att säga upp personal som är tillsvidare anställd.

- I det här skedet kan jag inte säga om det blir uppsägningar. Men den allra största delen kommer att handla om tidsbundna avtal, säger Ahlberg.

När vet man då?

Arbetet kommer att fortsätta under maj och före sommaren ska man vara klokare. Alla personalgrupper kommer att informeras under den pågående veckan och nästa vecka.

Man ska också spara genom att skära ner i kostnaderna för köp av tjänster. Vissa avgifter höjs inom dagvården och hälsovården.

En del egendom ska också säljas. Det rör sig om åkerskiften, skogsskiften och bostäder.

Sett till pengar är det hälso- och socialvården och bildningen som drabbas hårdast. Ser man på bildningssidan kommer inbesparingarna åtminstone delvis att leda till större klasser.

- Men inbesparingarna faller relativt jämnt ut över sektorerna, säger Ahlberg.

Inga permitteringar

- Det blir inga permitteringar. Det är bara tillfälliga lösningar, vilket inte är att föredra, säger kommunsutyrelsens ordförande Michael Luther (SFP).

Kvevlax lärcenter ska spara pengar

Kommunens satsning på lärcenter i de större kommundelarna har väckt mycket diskussion och oro i de mindre byarna där skolor småningom kommer att dras in.

- Kvevlax lärcenter är livsviktigt. Det ger en stor inbesparing under år 2018, säger Luther.

År 2018 är ännu väldigt osäkert. Man räknar med att Kvevlax lärcenter och centraliseringen av köksfunktionerna kan spara mycket pengar.

- Vi har en uppskattning att lärcentret skulle spara in 650 000 euro per år, säger Ahlberg.

Inbesparingarna under 2018 skulle motsvara 58 årsverken jämfört med den budget som fastslagits för 2016. Alltså en ökad inbesparing på 9 årsverken jämfört med 2017.

Man räknar också med att kunna spara hundratusentals euro på att digitalisera kommunens system.

Korsholm hade vid årsskiftet omkring 1200 tillsvidareanställda och mellan 400 och 500 visstidsanställda.

Grundorsaken till inbesparingarna är att skatteinkomsterna minskar.

Artikeln uppdaterad 14.10

Diskussion om artikeln