Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Hundra dagar till OS i Rio: Skjut först – fråga sedan?

Från 2016
Uppdaterad 04.05.2016 14:00.
Rio de Janeiro
Bild: EPA/BERND THISSEN

Antalet mord i Rio de Janeiro skjuter i höjden, och det ser ut som om militärpolisen följer en strategi som handlar om att man skjuter först och frågar sedan. Det konstaterar Amnesty i en ny rapport inför nedräkningen till OS nästa år.

Rio de Janeiro är en stad som erbjuder glitter och glamour - och samtidigt en stad där polisinsatserna är oerhört brutala.

Militärpolisen bryter mot internationella regler för bruk av våld och vapen vilket innebär omfattande människorättskränkningar och ett stort antal odefinierade dödsfall.

Enligt Amnestys rapport begicks minst 16 procent av de registrerade morden under de senaste fem åren av poliser i tjänst.

- Myndigheterna har misslyckats med att hantera drog- och våldsproblematiken i Rio, och det har lett till lidande och förödelse, säger Atila Roque, chef för Amnestys Brasilienavdelning.

Polisen använder regelbundet övervåld – offren ofta unga svarta män

Enligt Amnesty använder polisen i Rio de Janeiro regelbundet övervåld under insatsoperationer i stadens favelor - kåkstäder i utkanten av staden.

Majoriteten av de dödsfall som registrerats till följd av polisvåld under åren 2010-2013 är unga, svarta män mellan 15 och 29 år. Dödsfallen definieras ofta som "motstånd följt av dödsfall", och det är inte ovanligt att det är offren som skuldbeläggs.

Protest i Rio de Janeiro efter att en tioårig pojke dödats under en polisoperation.
Bildtext Protest i Rio de Janeiro efter att en tioårig pojke dödats under en polisoperation.
Bild: EPA/MARCELO SAYAO

Bevisen försvinner

Utredningen av dessa dödsfall är knapphändig, och poliserna har en tendens att skydda sina kolleger. Det här förhindrar självständiga utredningar och skyddar förövarna från civila domstolar. Vapen och andra bevis ”försvinner”. Kroppar transporteras till olika platser under oklara omständigheter.

Bristande utredningar och frånvaron av straff för personer som står bakom i samband med polisoperationer sänder samtidigt ut ett budskap att myndigheterna tolererar och tillåter den här typen av dödsfall.

- Straffrihet föder våldsspiralen, konstaterar Amnesty.

Människor vågar dessutom inte ge ut viktig information som kunde lösa brott eftersom det inte finns något system som kan garantera deras säkerhet. Ögonvittnen, släktingar och människorättsaktivister får problem eftersom de inte kan skyddas på ett effektivt sätt. Tvärtom: De kan utsättas för hot och trakasserier av militärpolisen i Rio de Janeiro.

Det behövs nya vindar

- Om vi ska få morden att minska behövs det en samstämmig strategi. Det behövs garantier för att alla människorättskränkningar blir grundligt utredda och att de ansvarig ställs till svars, konstaterar Atila Roque, chef för Amnestys Brasilienavdelning.

Amnesty kräver fristående opartiska utredningar av alla dödsfall som sker i samband med polisoperationer. Detta kräver mera resurser - mänskliga, strukturella och finansiella.

Vidare är det viktigt att de kränkningar av mänskliga rättigheter som poliser gör sig skyldiga till fördöms offentligt. Överdrivet våld från polisens sida får inte tolereras. Denna praxis måste införas på alla nivåer - inte minst på högsta nivå.

Poliser måste få utbildning och lära sig att följa reglerna för vapenbruk och bestämmelserna om användningen av våld. Också psykologiskt stöd behövs inom polisstyrkorna. Reglerna måste skärpas så att poliser som varit involverade i dödsfall inte kan fortsätta att vara verksamma på fältet på samma sätt som tidigare.

Amnesty efterlyser också mer detaljerade rapporter om händelseförloppen i de fall då någon blivit dödad. Vidare ska också antalet dödsfall som skett i samband med polisoperationer ges större synlighet.

Rio de Janeiro
Bild: EPA/Marcelo Sayao
Protest efter en 12-årig pojkes död i samband med en polisoperation Rio de Janeiro.
Bild: EPA/MARCELO SAYAO

You killed my son: Killings by military police in Rio de Janeiro

― Amnestys rapport inför nedräkningen till OS i Rio de Janeiro

Diskussion om artikeln