Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Förordningen om avloppsvatten görs om - igen

Från 2016
Uppdaterad 02.05.2016 10:36.
Avlopp
Bild: Yle

I början av 2017 blir det äntligen en ändring i bestämmelserna om hushållens avloppsvatten. Det är en efterlängtad nyhet för inemot 200 000 fastighetsägare i glesbygdsområden, där man hittills ansett att direktiven varit alltför stränga.

Förordningen om hushållens avloppsvatten trädde i kraft för tolv år sedan och utlöste omedelbart kraftiga protester på landsbygden. För fem år sedan skedde en lagändring, och nu förestår ytterligare lindringar. Den senaste ändringen gjordes för ett år sedan.

Utbrett missnöje

Fortfarande har en tredjedel av alla småhus i glesbygden och en femtedel av sommarstugorna inte genomsgått sanering i enlighet med de gällande bestämmelserna. Husens ägare har betraktat kraven som orimliga och krävt en ändring.

- Främst har folk upprörts av kravens hårdhet också i sådana områden där de inte inneburit någon omedelbar nytta för vattenskyddet. Enligt det nya lagförslaget ska åtgärderna koncentreras till platser där de verkligen har effekt, alltså till stränder och grundvattenområden, säger lantbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen (c).

- Det är platser som finnarna säkert vill slå vakt om. I övriga områden rustas avloppssystemen upp undan för undan, samtidigt som fastigheterna genomgår allmän reparation.

Ändringsförslagen gäller avloppssystem som konstruerats före år 2004. I nyare fastigheter har systemen byggts enligt de senaste bestämmelserna, och dessa gäller även för framtida nybyggen.

Undantagstillstånd för fem år

Miljöministeriet föreslår en lindring av bestämmelserna om avloppsvatten i sådana områden, där inget enhetligt avloppsnät finns.

Fastigheter som ligger i närheten av stränder eller på områden med grundvatten bör enligt lagförslaget genomgå avloppsrenovering inom utsatt tid. De här fastigheterna måste uppfylla reningskraven senaste den 31 oktober 2019. Kommunen kan ändå bevilja undantag för fem år i taget, till exempel om mängden avloppsvatten är liten eller kostnaderna blir alltför höga.

Andra regler för stugor på torr mark

För stugor belägna på torr mark skulle de tidsbundna saneringskraven avskaffas helt och hållet. Enligt dagens bestämmelser borde saneringen vara slutförd den 15 mars 2018.

I det nya förslaget heter det att stugor på torr mark ska få avloppssystemet sanerat då de genomgår övrig renovering eller där görs större ändringsarbeten. Tidpunkten slås fast separat för varje fastighet.

Som stuga på torr mark räknas fastighet som ligger över 100 meter från stranden, om inte kommunen i sina egna bestämmelser definierat ett ännu bredare område som strandzon. I de flesta kommuner är strandzonens bredd hundra meter.

Kommunens bestämmelser väger tyngst

Lagförslaget går ut på att de kommunala miljöbestämmelserna alltid ska ha högsta prioritet. Ministeriet framhåller att lagen slår fast minimikraven - för de enskilda kommunerna står det fritt att utfärda ännu striktare bestämmelser om vattenrening.

Lagförslaget skickas på remiss idag på onsdag. Den nya lagen ska träda i kraft vid början av nästa år.

Diskussion om artikeln