Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Konstruktivt brev kan bli lyckospark för Bromarv skola

Från 2016
Uppdaterad 17.05.2016 14:04.
Elever i Bromarv skola.
Bildtext Hem och skola-föreningen i Bromarv undrar om flyktingfamiljer kunde bo i byn och använda skolan.
Bild: Yle/Linus Westerlund

Föräldrar i Bromarv gav nya sparalternativ till Raseborgs stad. Brevet från hem och skola-föreningen föll i god jord hos stadsstyrelsen som drog bort förslaget att skolan ska stänga.

I brevet pekar Bromarvföräldrarna på fel och brister i konsultutredningen samt vilka följderna blir om Bromarv skola stängs.

Men i brevet finns det också flera nya konstruktiva förslag som kunde spara pengar utan att skolan stängs.

- Vi satte oss ner och funderade vad som måste göras för att skolan ska få fortsätta. Skolan är en knutpunkt som all utveckling i byn är beroende av, säger Teemu Kytöpuro från Bromarflandets Hem och Skola.

Teemu Kytöpuro
Bildtext Bromarv kan inte utvecklas om skolan stänger, säger Teemu Kytöpuro.
Bild: Yle/Linus Westerlund

Tenalabarn och flyktingfamiljer till Bromarv?

Föräldrarna lyckades komma på fem förslag. De frågar om Bromarv skola kan bli en filial under Höjdens skola i Tenala och att rektorn skulle finnas i Tenala.

Förskolebarnen kunde flyttas från daghemmet till skolan så att det uppstår en grupp i skolan som består av förskolorna plus klass ett till tre samt en grupp för eleverna i klass tre till sex.

Förskoleeleverna får undervisning av läraren och då blir barnträdgårdslärartjänsten onödig. Dessutom kan timlärartjänsten slopas om det blir två undervisningsgrupper i stället för dagens tre grupper.

Bildtext Barnträdgårdsläraren behövs inte om läraren undervisar förskoleeleverna.
Bild: yle/Petra Thilman

Föräldrarna har också ett förslag till hur staden skulle kunna få ner kostnaderna för uppvärmning genom att ansluta skolan till byns flisverk.

De undrar om inte Bromarv kunde vara ett alternativ för en del av de 68 flyktingar, exempelvis barnfamiljer, som staden har förbundit sig att ta emot.

Föräldrarna tror också att en del av Tenalabarnen kanske kunde gå i skola i Bromarv om staden gjorde det möjligt.

Brevskrivningstips

Hur ska då hem och skola-föreningar vid andra stängningshotade skolor i Raseborg göra om de vill göra upp ett likadant brev som i Bromarv? Teemu Kytöpuro tipsar att man ska läsa igenom konsultrapporten och beredningen till beslutsfattarna noga.

- Vi hittade direkta felaktigheter som vi kunde ta fasta på och sedan ge ett motförslag.

Bromarvföräldrarna kan ännu inte andas ut eftersom ärendet ska behandlas ytterligare en gång i stadsstyrelsen i maj. I juni är det sedan meningen att stadsfullmäktige slutligen ska avgöra hur skolnätet i Raseborg ska se ut i framtiden.

Texten uppdaterades 28.4.2016 kl. 5.38. Tidigare stod det felaktigt att barnträdgårdsläraren föreslås flytta med förskolebarnen till skolan.

Radio Vega Västnyland

1:38