Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Dryga böter för kommunerna om långtidsarbetslösa inte sysselsätts

Från 2016
Uppdaterad 04.05.2016 14:00.
Här byggs den nya snickeriverkstaden upp i Jakobstad
Bildtext Här byggs den nya snickeriverkstaden upp i Jakobstad.
Bild: Yle/ Kjell Vikman

Kommunerna måste betala dryga böter åt staten om sysselsättningen av långtidsarbetslösa inte är ordnad i kommunen. I genomsnitt blir kostnaden 300 euro per långtidsarbetslös per månad .

Kommunerna deltar allt mera i kostnaderna för skötseln av arbetslösheten. Kommunen har betalningsansvar för de personer vars arbetslöshet varat över 300 dagar och går tiden över 1000 dagar ökar kostnaderna från 50 till 70 procent av kostnaden för kommunens del.

Handledningen i kommunerna i en nyckelposition

I Karleby-och Jakobstadsregionen är det Kokkotyöstiftelsen som via de så kallade Retro arbetspunkterna sköter sysselsättningen av långtidsarbetslösa. Jakobstad är ett exempel på en kommun som betalar dryga böter för utebliven sysselsättning åt långtidsarbetslösa, 90 000 euro i månaden, under fjolåret.

Handledning är A och O i sammanhanget i kommunerna för att hitta och styra in långtidsarbetslösa på rehabiliterande arbete som är ett av de verktyg som står till buds i sammanhanget.

- Det här har man märkt i Jakobstad och man har effektiverat handledningen oerhört mycket och den handledning som ges idag håller hög klass och tillräckligt många personer, säger Kokkotyöstiftelsens vd, Margita Lukkarinen.

- Problemet är bara att så många faller under 500 dagars gränsen och till och med under 1000 dagars gränsen, oberoende av hur man mycket man matar in till oss kommer det nya hela tiden och det är det stora problemet.

- Tanken var att lagstiftarna skulle minska på kommunernas skyldigheter men det har gått tvärtom.

Arbetsledare Tom Enlund vid snickeriverkstaden
Bildtext Arbetsledare Tom Enlund.
Bild: Yle/ Kjell Vikman

Snickeriverkstad i motvind i Jakobstad

Jakobstad är med i Kokkotyöstiftelsen men har också på egen hand försökt ordna sysselsättning åt långtidsarbetslösa. Ett initiativ som utgått från anställda på stadens snickeriverkstad är att ta emot långtidsarbetslösa i en vettig sysselsättning och reparera och bygga för stadens räkning.

Utbyggnaden av snickeriverkstaden i upphyrda utrymmen fick efter många om men under våren klartecken, men verksamheten är igen hotad innan den startat på allvar. Den här gången handlar det om stadens planer på att bolagisera de tekniska stödfunktioner dit också snickeriverkstaden räknas.

Först nu har man från stadens sida insett att bolagiseringen för snickeriverkstadens del innebär att benen slås undan verksamhetsförutsättningarna. Lagen är entydig på den här punkten: långtidsarbetslösa får inte sysselsättas i aktiebolag. Det är bara föreningar, organisationer och kommuner som har den möjligheten.

- Det är helt klart att det är på det här viset om man utgår från att man skall ha klienter i rehabiliterande arbete, säger Margita Lukkarinen.

Möte på torsdag

På torsdag kommer staden Jakobstad, snickeriverkstadens personal och Kokkotyöstiftelsen att träffas för att dryfta det uppkomna läget.

Det som verkar klart är att snickeriverkstaden inte kan ingå i den planerade bolagiseringen av de tekniska stödfunktionerna om man vill att verksamheten skall fortsätta med personer i rehabiliterande arbete inblandade. En möjlighet är att snickeriverkstaden inte tas med i bolagiseringen.

- Det är enda möjligheten som jag ser det, säger personaldirektör Rune Wiik.

Ifall snickeriverkstaden skall utföra arbeten åt stadens fastighetsbolag Ebba måste den också stå utanför bolagiseringen och kvarstå som en del av stadens egna funktioner.

Samma krafter som driver på bolagiseringen av stödfunktionerna i Jakobstad har också talat sig varma för snickeriverkstaden som en plats där rehabiliterande arbete kan ske.

- Det viktiga är nu att få det principiella kring en bolagisering godkänt, vi får ta detaljerna sedan, säger SFP:s gruppordförande Owe Sjölund.