Hoppa till huvudinnehåll

Bolaget

Yle ger inte Panamamaterialet till skattemyndigheterna - "yttrandefriheten får inte äventyras"

Från 2016
Uppdaterad 29.04.2016 13:33.
Ville Vilen och Marit af Björkesten
Bild: Yle/Jussi Nahkuri

Skattemyndigheterna kräver att Yle idag överlåter de så kallade Panamapappren och bakgrundsmaterialet till våra Panamanyheter till skattemyndigheterna. Det här kan vi inte godkänna, utan vi kommer att överklaga beslutet. Det handlar om den finländska yttrandefriheten och pressfriheten.

Vi förstår väl att skattemyndigheterna och politikerna är intresserade av de dokument som läckt ut från advokatfirman Mossack Fonseca. Skattesmitning och dess effekter på samhället har också varit en av Yles utgångspunkter, då vi inledde det exceptionellt breda redaktionella samarbetet kring analysen av Panamadokumenten. Vi är alltså delvis ute i samma ärende som myndigheterna.

En informationsläcka är ändå inte orsak att bryta mot de principer för yttrandefrihet som vi i Finland och Europa följt i årtionden. Sin omfattning till trots kan Panamapappren inte vara orsak till att äventyra källskyddet och i förlängningen finländska journalisters möjligheter att göra betydelsefull undersökande journalistik.

För det första finns dokumenten inte hos Yle, utan vissa av Yles journalister har tillgång till dem. Materialets ägare, det internationella nätverket för undersökande journalister ICIJ, har berättat att de inte kommer att överlåta materialet till myndigheterna. De nästan hundra mediebolag, som tillsammans undersöker materialet, har förbundit sig till detsamma.

Orsaken till det här är källskyddet.

Tack vare källskydd kan medborgarna avslöja viktiga missförhållanden utan att behöva oroa sig för att hamna i trubbel. Källskyddet gäller inte bara namn utan förutsätter att allt det som kan tänkas leda till att identiteten avslöjas hålls hemligt. Enligt ICIJ finns det känsligt material som kan innehålla hänvisningar till informationskällans identitet och äventyra hens säkerhet, till och med riskera hens liv. På grund av detta publiceras dokumenten enligt noggrant övervägande, i samarbete och enligt journalistiska principer.

Om de finländska journalisterna, som de enda av de cirka fyrahundra nätverksmedlemmarna, skulle överlåta informationen till tredje part skulle Yles tillgång till materialet högst antagligen omedelbart undandras. Det är något vi säkert kunde leva med.

Betydligt allvarligare är att Yle då med sin verksamhet skulle äventyra finländska journalisters möjligheter att delta i internationella nätverk av undersökande journalister. Vem skulle bjuda in journalister från ett land där risken finns att myndigheterna kräver - och också får - tillgång till material? Hur trovärdig är en sådan redaktion där myndigheterna kan beslagta material? Kunde finländarna då längre lita på att journalisterna respekterar källskyddet?

Arbetet fortsätter, och också Yle kommer att publicera ytterligare nyheter ifall det i materialet finns information som är betydelsefull ur ett samhälleligt perspektiv. Förutom detta kommer ICIJ att publicera material som är öppet för alla. Materialet omfattar namnen på cirka 200 000 skatteparadisbolag och personer förknippade till dem. Det här kommer enligt nuvarande planer att ske den 9 maj. Materialet är då fritt tillgängligt också för myndigheterna.

Vi vet att skattemyndigheterna inte är intresserade av vem som läckt informationen, utan av de namn på finländare som ingår i materialet som består av över 11 miljoner dokument. Också myndigheterna i andra länder har varit intresserade av materialet. Men där har myndigheterna nöjt sig med svaret att mediebolagen inte besitter materialet.

Panamaläckan är till sin omfattning utan motstycke, men å andra sidan är Mossack Fonseca bara en av hundratals motsvarande advokatbyråer. Informationsläckorna tar alldeles säkert inte slut här, och det internationella samarbetet kommer högst sannolikt att få en allt viktigare roll när det gäller analys av material.

Finländarna gynnas av att journalisterna också framöver kan delta i de nätverk där dessa och andra ur samhällsperspektiv viktiga material undersöks. Panamapappren är värdefulla, men nu handlar det om ännu viktigare värderingar och principer.

Ville Vilén, direktör, ansvarig chefredaktör, Kreativa innehåll
Marit af Björkesten, direktör, ansvarig chefredaktör, Svenska Yle

Diskussion om artikeln