Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Strand: Gör Vasa centralsjukhus till centrum för svensk vård

Från 2016
Uppdaterad 04.05.2016 14:00.
Joakim Strand
Bildtext Joakim Strand
Bild: Yle/Anna Ruda

Vasa Centralsjukhus kunde bli ett centrum för vård på svenska i Finland. Det skriver riksdagsledamot Joakim Strand (SFP) i ett skriftligt spörsmål till regeringen.

Den nya akuten vid Vasa centralsjukhus
Bildtext Det är oklart om Vasa centralsjukhus får behålla sin fullskaliga jourverksamhet.
Bild: Yle/ Malin Hulkki

Strand tycker att regeringen i sitt arbete med social- och hälsovårdsreformen inte alls beaktat regionala särdrag och näringslivets verksamhetsförutsättningar.

- I allt beslutsfattande bör man analysera verkningarna på industriellt värdeskapande och export. Det är en förutsättning för att vi skall kunna finansiera välfärden även framöver, säger Strand.

Vasa har mångsidiga trafikförbindelser vilket höjer risknivån. Därför borde man trygga beredskapen för avancerad vård och räddningsoperationer dygnet runt, speciellt med tanke på att Vasa också ligger utanför de finska räddningshelikoptrarnas räckvidd.

Det skriftliga spörsmålet undertecknades även av SFP-riksdagsledamöterna Anders Adlercreutz, Anna-Maja Henriksson, Carl Haglund och Mats Nylund. Spörsmålet undertecknades också av Susanna Koski (Saml), Maria Tolppanen (Sannf) och Peter Östman (KD).

Diskussion om artikeln