Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Nu kommer generation Z

Från 2016
Uppdaterad 09.05.2016 09:23.
Ungdomar tittar på sina mobiltelefoner
Bildtext Generation Z - ständigt uppkopplad.
Bild: Mikael Crawford/Yle

Den generation som aldrig har upplevt tiden utan internet är i fokus. De är teknikkunniga, nyfikna och ständigt uppkopplade. De kallas generation Z.

Ni kommer kanske ihåg snacket om generation X och generation Y? Nu kommer deras barn, generation Z. Det är den första generationen som består av digitala infödingar. De är födda med smarttelefonen i handen och de är för det mesta uppkopplade, hänger på sociala medier, studerar med sina pekplattor.

Det finns ingen kristallklar definition av vad generation Z är. Generationsforskare och marknadsanalytiker sätter gränserna lite olika. En definition är att unga som är födda 1995 eller senare hör till generation Z. Grovt taget är generation X födda på 1970-talet, generation Y på 1980-talet och början 1990-talet.

Andra vill betona att generation Z är betydligt yngre. Enligt denna tolkning är de äldsta födda 2005. Den vanligaste definitionen är ändå att Z-generationen utgörs av dem som är födda i slutet av 1990-talet eller senare.

Digitala infödingar

Om det är lite oklart med gränserna för denna generation, så är det likadant med dess egenskaper. Men ett drag är i alla fall klart: Generation Z är digitala infödingar. De lever i en tid då allt styrs med hjälp av pekskärmar.

- Vi har vuxit upp med digitala telefoner och vi får allt sånt genast, utan att vi behöver tänka så väldigt mycket på vad det kostar, eftersom de har blivit så mycket billigare och bättre, säger 15-åriga Julia Ollikainen.

Marcus Kavaleff, 16 år, är inne på liknande tankar.

- För oss är det här vardag med alla tekniska grejer, så ser världen ut i dag. Ännu för 15-20 år sedan kunde man inte ens tänka sig att det kunde finnas så här fina grejer. Nu vet vi att nästa år kommer det igen nya telefoner och vi vet att de är fina.

Ständigt uppkopplade

Z är den första generationen som inte har upplevt hur det är att leva utan internet. De känner inte till en värld utan Facebook eller iPads. De är ständigt uppkopplade. Enligt en amerikansk undersökning är en stor majoritet av generation Z uppkopplad minst en timme per dag och nästan hälften är uppkopplade tio timmar per dag. Ingen annan generation kommunicerar så mycket som Z-generationen.

Ungdomar tittar på sina mobiltelefoner
Bildtext Linda och Julia
Bild: Mikael Crawford/Yle

Enligt en annan undersökning (Pew Research) är generation Z försiktigare på nätet än tidigare generationer. De vill skydda sig och hela 57 procent har avstått att göra uppdateringar som de tror att kan vara till skada för dem i framtiden.

- Nu lever vi en tid då det sker mycket förändringar och det kan var svårt att veta vad som är okej och vad som inte är det. Det finns dessutom mycket mobbning på sociala medier, mycket mera nuförtiden än förr, säger Linda Joensuu, 15 år.

En svensk undersökning, Ungdomsfokus 2016, beskriver generation Z (och delvis också generation Y). Z är trygghetsorienterade, konservativa och präktiga. De dricker mindre alkohol än någonsin, de tycker att man ska sköta sig och ta ansvar och de hungrar efter stabilitet och trygghet.

- Finland är en välfärdsstat och jag är inte direkt rädd för någonting, jag känner mig trygg var än jag är. Men på olika håll i världen finns det ju stora problem som man måste ta hand om tillsammans, med hjälp av olika organisationer som FN eller Unicef. Men i Finland känner jag mig trygg, säger Matthias Nyman, 16 år.

Linda Joensuu är inte orolig för läget i varken Finland eller i världen.

- I stället för att oroa sig för krig ska man göra något för att förebygga krigen, i stället för att oroa sig för sjukdomar ska man göra något för att förebygga sjukdomar.

Generation Z med fem ord

I artiklar och utredningar om generation Z finns olika beskrivningar av vad generationen egentligen är. De skiljer sig från varandra beroende på var tonvikten ligger, på teknologin, utbildningen eller arbetslivet. Här är en version:

Uppkopplad. De som tillhör generation Z är hela tiden uppkopplade via mobiltelefon, pekplatta eller dator. Det gäller spel, Snapchat, Whatsapp, sms

Multitasking. De kan syssla med flera saker samtidigt. De chattar, kollar på musik eller videor parallellt.

Välinformerad. De har koll på vad som händer och har lätt att hitta information.

Krävande. De har höga krav på produkter och märken. Vid högre ålder ställs kraven högt på utbildning och jobb.

Flexibel. De har lätt för att byta åsikt beroende på vem de pratar med.

Kreativiteten blomstrar

Generation Z har beskrivits som en kreativ generation. Det har att göra med att dessa ungdomar kommunicerar mera med bilder och symboler än med det skrivna ordet. Det här kan ge oanade möjligheter för kreativ verksamhet i framtiden.

Ungdomsfokus 2016 visar att ungdomarna fortfarande är individualister med betoning på inre framgång. De försöker leva sina liv i enlighet med ideal och värderingar, heter det i rapporten.

Wikipedia uppslagen på mobiltelefon
Bild: Mikael Crawford/Yle

I undersökningen intervjuades 16–29-åriga ungdomar i Sverige. En fråga handlade om vad som är viktigast för att du ska känna dig riktigt nöjd med ditt liv. Ungdomarna skulle välja fem av de 22 föreslagna påståendena. De fem viktigaste punkterna var:

  • Att känna harmoni (42 %)
  • Att kunna resa mycket (38 %)
  • Att ha ett rikt socialt liv med många vänner (30 %)
  • Att vara framgångsrik inom arbetslivet (30 %)
  • Att ständigt utmana mig själv och bli bättre (30 %)

De fem minst viktiga för de svenska ungdomarna var:

  • Att vara känd (2 %)
  • Att aldrig skilja mig (4 %)
  • Att kunna påverka politiskt (7 %)
  • Att ha en högskoleexamen (10 %)
  • Att se bra ut (11 %)

Det är viktigt att märka att Ungdomsfokus 2016 inte renodlat handlar om generation Z, utan de äldsta i utredningen hör definitivt till generation Y. Men liksom generationerna överlappar varandra tidsmässigt, gör de det också åsiktsmässigt.

Universitet eller något annat?

Många inom generation Z har insett att utbildning är viktigt i dagens värld. De har goda förutsättningar för studier eftersom deras teknologiska kunnande är bättre än någon annan generation före dem. Med utbildningen förbereder de sig för arbetslivet.

Ungdomar tittar på sina mobiltelefoner
Bildtext Matthias och Marcus
Bild: Mikael Crawford/Yle

- Jag har fått utbilda mig ordentligt och jag har valt precis vart jag vill gå, men det är lite oklart ännu, jag är ju bara 16 år, men förutsättningar har jag att bli vad jag vill. Kanske alla i världen inte har samma förutsättningar, men jag har, säger Matthias Nyman.

I arbetslivet betonar generation Z både det individuella och det sociala. Arbetsplatsen ska ha en trevlig miljö och trevliga kollegor. Den ska ge möjlighet för personlig utveckling. Pojkar/unga män betonar hög lön mera än flickor/unga kvinnor. För dem är en jämställd arbetsplats viktig. Däremot verkar hög status inte vara alls viktigt och de unga är inte heller särskilt pigga på att få mycket ansvar. Det framkommer i Ungdomsfokus 2016.

De ungdomar Svenska Yle har talat med är tillsvidare så unga att de inte är helt på det klara med vad de vill börja jobba med och vilka krav de vill ställa på arbetslivet. Men planer finns redan.

- Det blir troligen först universitet för min del och sedan kanske journalistik eller medicin, säger Linda Joensuu. Hon kan också tänka sig att grunda ett eget företag, men först när hon är 30-40 år.

Marcus Kavaleff tror inte han börjar på universitet, utan tänker sig någon högskola som är mera praktiskt inriktad till skillnad från det teoretiska universitetet. Han kan tänka sig att studera antingen i Finland eller i Sverige.

- Sportjournalist skulle nog vara drömyrke, säger Marcus, som också är en ivrig seglare.

Julia Ollikainen är orolig för hur Finlands ekonomi ska vara när hon blir äldre. Nu siktar hon i alla fall på universitetsstudier.

- Jag börjar troligen studera språk och så blir jag kanske lärare, säger Julia.

Diskussion om artikeln