Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Fågelräknare i Malax fick rätt

Från 2016
Uppdaterad 04.05.2016 14:00.
skäggmes fotograferad i ruskis i borgå 20.01.16
Bildtext Arkivbild. Säggmes.
Bild: Yle/Stefan Härus

Fågelräknare i Malax har rätt att räkna fåglar också på privatägda fågelskär. Besväret som Över- och Yttermalax gemensamma samfälligheter hade lämnat in till förvaltningsdomstolen i Vasa förkastades.

Samfälligheterna ansåg att NTM-centralen i Södra Österbotten inte hade rätt att ge en fågelskådare tillstånd att avvika från naturvårdslagens stadganden för fridlysta fåglar bland annat på fågelskären Fjärde grund, Gråsälsstenarna, Malaxkallan samt Tjärubådan utan markägarnas tillstånd.

Stöd av allemansrätten

Nu har dock besväret förkastats av förvaltningsdomstolen. I sitt utlåtande konstaterar förvaltningsdomstolen att det ofta är möjligt att utföra naturinventering, såsom fågelräkning, och naturvetenskaplig forskning med stöd av allemansrätten.

Enligt förvaltningsdomstolen är verksamheten som fågelräknaren idkade av sådan karaktär att den har kunnat utövas med stöd av allemansrätten och därför inte har krävt samtycke av markägaren.